Er zijn concrete plannen om een gezondheidscentrum te plaatsen aan de Honthorstlaan!!!!!!!!!!!!!!!

Het betreft een gebouw van 2x400m2( 2 verdiepingen) voor fysiotherapeuten, artsen en mogelijk ook psychologen.
Van de gemeente heeft het buurtoverleg niets gehoord over een wijziging in bestemmingsplan of mogelijke bebouwing van het gebied dat nu bestemd is voor speelvoorzieningen.

Reeds 3 jaar onderhandelt het buurtoverleg met de Gemeente voor speeltoestellen op deze locatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 12 jaar. Opgemerkt moet worden dat dit het enige stuk is in onze buurt (bijna 700 huishoudens) met de bestemming speelvoorzieningen.

De Gemeente heeft onlangs te kennen gegeven dat er geen geld is voor speeltoestellen. Daarom geeft het buurtoverleg op 18 augustus 2002 een inzamelingsactie gepland waarbij de opbrengst bestemd is voorplaatsing van speeltoestellen op deze locatie.

Toevallig liep een buurtbewoner de aannemer tegen het lijf. De Gemeente blijkt reeds intensief overleg gehad te hebben met de aannemer. Vandaar het voorstel van de aannemer om op zijn koster speelvoorzieningen te plaatsen op het overgebleven stuk dat wegens grondkabels niet bebouwd kan worden.

Graag willen we uw mening over deze plannen voordat wij met de Gemeente in overleg gaan

Vul het strookje in of mail naar de redactie


MvV,