Foto meeuwALKMAAR - De Vogelbescherming noemt het voornemen van de VVD om gemeenten meer mogelijkheden te geven om overlast van meeuwen te bestrijden, ,,een uitermate slecht plan''. Tweede Kamerlid Rudmer Heerema opperde dat het dier van de lijst met beschermde inheemse diersoorten moet worden gehaald.

 


Volgens de Vogelbescherming gaat het de afgelopen jaren met drie van de vier belangrijkste meeuwensoorten slecht. ,,Vooral de populatie van de kokmeeuw en de stormmeeuw loopt de afgelopen jaren terug. Daarnaast zijn er verschillende soorten meeuwen, en lang niet alle soorten geven overlast.''

Er moet volgens een woordvoerder worden gekeken naar de oorzaken van overlast door meeuwen. ,,Zorg voor goede broedplaatsen, voorkom rotzooi op straat en geef de meeuwen in plaats daarvan genoeg natuurlijk voedsel. Afschieten is geen oplossing.''

,,De meeuw moet je niet beschermen, maar bestrijden'', vindt Heerema. ,,Als we langer wachten, wordt het probleem net zo groot als bij de ganzen.'' Heerema zal er bij staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken op aandringen dat ze het voorstel verwerkt in de nieuwe Natuurwet.

Ook in Alkmaar kampt de gemeente met meeuwenoverlast. De gemeente heeft zich ten doel gesteld om de overlast in 2015 onder controle te hebben. Eieren worden behandeld met speciale biologische olie zodat deze niet meer uitkomen. Alkmaarders worden opgeroepen om meeuwennesten te melden bij de gemeente.

VVD Alkmaar heeft inmiddels ook vragen aan het college gesteld over het steunen van en het verruimen van de mogelijkheden in de meeuwenbestrijding.

Bron: Dichtbij.nl
Opgenomen door reacties vanuit Hoefplan [red]