‘Een hele eer, mijn beeld in het plantsoen'
foto Riet van Veen, bron stadskrant 27 aug 2014
Bij het speeltuintje aan de Honthorstlaan in het Hoefplan staat een prachtig beeld van moeder en kind.
Het is gemaakt door buurtbewoonster en amateurkunstenares Riet van Veen. Financieel is het mede mogelijk gemaakt door een bewonersinitiatief. Tot twee keer toe zelfs, want nadat het eerste beeld in 2008 verdwenen was, is er een nieuwe gekomen, opnieuw van de hand van Riet. Riet kan het zich nog goed herinneren. Tien jaar geleden zat ze aan de koffie met de feestcommissie van buurtvereniging de Geestmolen: “Er waren bouwplannen en we waren heel blij dat we het gelukt was om het stukje groen aan de Honthorstlaan te behouden.

 

Het werd ingericht als speeltuintje en iemand kwam met het idee om in het plantsoentje een
beeld te plaatsen. Of ik dat niet kon maken? Ze dachten aan een koe of een kip, maar ik maak alleen maar
mensfiguren. Dus ik stelde voor een moeder met kind te maken.” Dat is gebeurd. Riet maakte het beeld en via een bewonersinitiatief werd een betonnen sokkel met naamplaatje geregeld. Het bronskleurig geschilderde beeld werd in 2004 geplaatst, net even na de officiële opening van het speeltuintje. Of de verfkleur ondeskundige koperdieven heeft misleid, is tot op de dag van vandaag onduidelijk; maar in 2008 troffen buurtbewoners een lege sokkel aan met alleen nog het voetstuk...

Nieuw beeld
Inmiddels staat het tweede beeld van Riet alweer drie jaar ongeschonden in het plantsoen. Maar Riet is
blij dat er nu een mal van gemaakt is, bekostigd via weer een bewonersinitiatief: “Ik zorg ook voor het onderhoud van het beeld en dat doe ik graag. Maar mocht het ooit nodig zijn hem te vervangen, dan kunnen
we dus een replica laten gieten van gietsteen of misschien zelfs koper. Dan heb je ook veel minder onderhoud.”

Wat vind je van het fenomeen Bewonersinitiatieven?
“Heel goed! We maken er vaker gebruik van, ook voor evenementen in de buurt. En ik vind het nog steeds
een hele eer dat er een beeld van mij in een plantsoen staat, terwijl ik niet echt professioneel kunstenares ben"

Bron: stadskrant Alkmaar 27 aug 2014