Een feestelijk moment voor de kopers van een woning in het project De Hoef XL vorige week: de eerste paal ging de grond in. Daarmee start de laatste fase van de ontwikkeling van De Hoef.

De Hoef XL is het vervolg op de woningen van project Hoevervaart, die eerder al zijn opgeleverd. De situatie op de woningmarkt is daarna enkele jaren niet rooskleurig geweest. Het is daarom een goed teken dat de verkoop van De Hoef XL – 35 koopwoningen – nu zo goed loopt.

“Het betekent dat mensen weer meer vertrouwen hebben in de economie”, aldus wethouder Wonen Elly Konijn (D66). “En dat er een product wordt aangeboden dat mensen aanspreekt. Niet voor niets is het uitgangspunt van de gemeente Alkmaar om vraaggericht te bouwen.
Dit project bestaat volledig uit eengezinswoningen. Daar is niet veel aanbod van in Alkmaar, zeker niet in een stedelijke omgeving. Zo voorzien
we ook in die woonbehoefte.”

Bron: Stadskrant Alkmaar 21 oktober 2015