Wijknieuws

Alkmaarsche Courant / Noord Hollands Dagblad, 16-11-2002

Verslaafden

Een Alkmaarse wethouder hing tijdens de motie ‘Breder aanbod voor verslaafdenopvang’ zijn geesteskind ‘Wijkgericht Samenwerken’ eigenhandig aan de wilgen (AC 8/11). Na eerst een moederlijk verhaal van de burgemeester over het beschikbaar stellen van haar huiskamer voor verslaafdenopvang, vindt de wethouder van welzijn het beter om het overlastbezorgende gajes van het stadskantoor en De Vest maar te dumpen in De Hoef.

Nee, niet in de voor- of achtertuin van de dames en heren politici, daar maak je geen vrienden mee, maar gewoon bij ‘Het Heem’ in De Hoef.

Tegen alle buurtafspraken van vijf jaargeleden in gaat hij het bestuur en de leiding van Het Heem het gemeentelijk bevel - opname van drank- en drugsverslaafden - opleggen. Het Heem ontvangt gemeentelijke subsidie en heeft dus geen poot om op te staan. De wolf in schaapskleren, roodkapje en het stemvee kunnen weer rustig slapen. Hoe anders wordt het voor de omwonenden. Die hebben nu al last van veel politiebewegingen per etmaal, rondscheurende drugsdealers en andere overlast. De wijkagenten kunnen geen uitleg geven, weten van niets, hun naam is haas.

Deze wetsdienaren zijn net als de wethouder van welzijn ziende blind en horende doof.

E. BOUMAN Alkmaar

Brief van 18 november 2002

Alkmaar, 18 november 2002

Geachte heer Bouman,Zoals steeds slaat u opnieuw de plank volledig mis in uw ingezonden brief van zaterdag jl.
Als u zich de moeite had getroost de debatten rondom de begroting in de raadzaal of via de radio (Alkmaar Lokaal) te volgen, had u exact kunnen weten welke voorstellen het college van B&W voorstaan. Die voorstellen bestaan uit een totaalpakket om de overlast, criminaliteit en onveiligheid aan te pakken. In de openbaarheid van de gemeenteraad heb ik betoogd dat het simpel uitbreiden van het Heem niet aan de orde is. Van het in uw woorden "dumpen in de Hoef' is geen sprake Het college kent de discussie bij de komst van het Heem als geen ander. Dat u alle trucs uit de kast heeft gehaald, om het tegen te houden, ook. Eerdere ingezonden brieven heb ik voor kennisgeving aangenomen. Deze brief is echter zo vals, onjuist en opruiend dat ik deze reactie wel moest schrijven om te voorkomen dat naast u ook andere bewoners in De Hoef het zouden kunnen gaan geloven. Overigens ervaar ik in de praktijk dat het intelligentieniveau van de bewoners in de Hoef vele malen hoger is dan dat van u. U zult er aan moeten wennen dat ik vanaf heden de onjuistheden van u consequent in de openbaarheid zal blijven bestrijden.

Met vriendelijke groetH.A. Eggermont

C.C.
Bewonersorganisatie de Hoef
Alkmaarsche Courant

 

Alkmaarsche Courant / Noord Hollands Dagblad, 23-11-2002

Zoals steeds slaat de heer Bouman opnieuw de plank volledig mis in uw ingezonden brief (AC 16/11).
Als hij zich de moeite had getroost de debatten rondom de begroting in de raadzaal of via de radio (Alkmaar Lokaal) te volgen, had hij exact kunnen weten welke voorstellen het college van burgemester en wethouders voorstaan.
Die voorstellen bestaan uit een totaalpakket om de overlast, criminaliteit en onveiligheid aan te pakken. In de openbaarheid van de gemeenteraad heb ik betoogd dat het simpel uitbreiden van het Heem niet aan de orde is. Van het in zijn woorden "dumpen ivan De Hoef' is geen sprake Het college kent de discussie bij de komst van Het Heem als geen ander. Dat hij alle trucs uit de kast heeft gehaald om het tegen te houden, ook.
Eerdere ingezonden brieven van Bouman heb ik voor kennisgeving aangenomen. Deze brief is echter zo vals, onjuist en opruiend dat ik deze reactie wel moet geven om te voorkomen dat naast Bouman ook andere bewoners in De Hoef het zouden kunnen gaan geloven. Overigens ervaar ik in de praktijk dat het intelligentieniveau van de bewoners van De Hoef vele malen hoger is dan dat van Bouman.

H.A. EGGERMONT
Wethouder Alkmaar

[Alkmaarche Courant 25 november 2002] Van onze verslaggever

ALKMAAR -Het samengaan van dorpshuis Oudorp en het wijkcentrum De Vang in de Oudorperpolder komt dichtbij nu het college van burgemeester en wethouders akkoord gaat.

Vorige week stemde het college in met de haalbaarheidsstudie die aantoont dat de twee zich bij sporthal De Spil kunnen voegen.

Er zal een stuk aan de sporthal gebouwd worden, maar doordat de sporthal multi-functioneel gebruikt kan worden, blijven de kosten binnen de perken. Die kosten overigens, komen toch nog uit op ruim 2.450.000 euro. Daarvoor wordt een nieuw buurthuis tegen de sporthal gebouwd, wordt een peuterspeelzaal gerealiseerd en koopt de gemeente De Spil aan. Op de begroting heeft de gemeente al geld opzij gezet.

Nog steeds wordt overwogen ook het bibliotheekfiliaal aan het Oudorperplein onder te brengen in het niet wijkcentrum. Dat kost tegen de negen ton. Maar het college is hier nog niet uit.

Of dit mogelijk is hangt sterk af van de ontwikkelingen op het Oudorperplein. Plannen om bij dat winkelcentrum woningbouw te realiseren bestaan allang. Bezwaren uit de buurt maken de uitvoering echter lastig.

Het Nijenburghplein in Oudorp is ook in beeld geweest als plein voor een nieuw wijkcentrum. De omvang van het gebouw 'zou echter veel te groot worden in vergelijking met de grootte van het plein. Er zou nauwelijks een plein overblijven.

Het nieuwe gebouw aan de Amstelstraat moet een 'open en transparant' gebouw worden. De gemeente speelt met de gedachte een paar combinaties van architecten en ontwikkelaars schetsen te laten' maken, zoals ook gebeurd is bij de sporthal/jongerencentrum in de Oosterhout.


Nu maar wachten totdat Alkmaar West eindelijk aan de beurt is. Soms lijkt het erop dat er geen eerlijke verdeling van geld en lasten is....