Wijknieuws

[Alkmaar op zondag 17 augustus 2003]

ALKMAAR -
Ruim drie jaar geleden is in De Hoef een speeltuin voorzien van glijbaan en een speelhuisje vernield door onbekenden. Om meer vandalisme te voorkomen zijn toen ook de wipkipjes verwijdert door de gemeente.
Tot nog toe heeft de gemeente geen geld om deze speelvoorzieningen te herstellen. Nu zijn er nog klimrekken voor de kinderen tussen de 5 en 10 jaar en een voetbalveldje voor de tieners. Voor de kinderen tussen de 0 en de 5 jaar is er dus geheel niets. Buurtoverleg de Hoef 'Geestmolen' is al vorig jaar begonnen met acties om geld in te zamelen om de speelvoorzieningen te herstellen.

Dit jaar hebben wij weer op 31 augustus een rommelmarkt op het voetbalveld tussen de Cornelis Begastraat en de Moreelsestraat. Helpt u mee om de kinderen weer lekker te alten spelen? Er zullen spelletjes zijn voor de kinderen, muziek en marktkraampjes vol met 2e hands artikelen. Er zijn nog enkele kraampjes a € 5,- vrij om uw spullen te verkopen, aanmelden kan bij Monique Andela: 072- 5 12 16 08 of via e-mail //verwijderd//

Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn, en is is dan ook niet waar.
Het gaat hier niet om een nieuw centraal gelegen wijkcentrum of een klein buurtgebonden buurtcentrum in Alkmaar West maar om een wijkcentrum in Oudorp.

Wij zullen dan ook nog even geduld moeten hebben (we wachten tenslotte al 40 jaar) op een centraal wijk- of buurtcentrum. Een mooie locatie zou de begane grond aan de nieuwbouw plek De Vliegerstraat kunnen zijn, samen met brede school faciliteiten.

Rens Kleverlaan

bijlage: Enquête over wijkcentrumEnquête over wijkcentrum deze week in de brievenbus


[Noord Hollands Dagblad, 4 november 2003]

VAN ONZE VERSlAGGEVER ALKMAAR 
De plek van De Vang aan bet Oudorperplein is te krap om een nieuw wijkcentrum te bouwen. Aan de Meidoornlaan in Oudorp is te weinig plaats voor een nieuw Dorpshuis. Daarom is een nieuw wijkgebouw bij sporthal De Spil de enige oplossing. Dit zeggen de besturen van de twee instellingen, daags voor de enquête van de gemeente over de plannen voor bet Dorpsbuis en DeVang. Maar ook argumenten van de tegenstanders klinken.

Samenvoeging betekent aantasting van de 'sociale cohesie' in Oudorp en Oudorperpolder, laat de Werkgroep Polderhof weten. Dezer dagen gaat de enquête over de samenvoeging de wijk in. De enquête was een toezegging van wethouder H. Eggermont (welzijn) aan tegenstanders van de samenvoeging, waar in feite al toe besloten is. De oppositie zit vooral rond het Oudorperplein. Omwonenden vrezen het vertrek van het wijkcentrum, dat nu voor sociale controle op het troosteloze plein zorgt.
Tijdens een wijkavond in het voorjaar lieten ze duidelijk van zich horen en Eggermont beloofde een enquête om te peilen hoe de Oudorpers er over denken. Later dan verwacht, komt die er nu. Praktisch De besturen van Dorpshuis en De Vang roepen op voor de samenvoeging te stemmen. De combinatie van De Spil en de Rein Abrahamseschool is financieel aantrekkelijk, maar ook heel praktisch, zeggen ze. De sporthal biedt mogelijkheden voor de jeugd. Er is genoeg ruimte voor een peuterspeelzaal. Het handvaardigheidlokaal kan gebruikt worden voor kookcursussen. Parkeren en geluid zijn er geen probleem. Een mooi centraal gelegen gebouw krijgt dus alle gewenste functies voor heel Oudorp, tegen zo laag mogelijke kosten, aldus de besturen.
Bovendien: op de huidige locaties is geen ruimte voor de benodigde uitbreidingen. Een nieuw Dorpshuis zou groter moeten zijn en dat past niet aan de Meidoornlaan. In De Vang wordt nu vaak 'nee' verkocht, daarom is een groter gebouw nodig. Dat bestrijdt de Werkgroep Polderhof. De Vang kan toe met de bestaande capaciteit, zegt voorzitter J. van de Rhee. De werkgroep heeft dat in een aantal 'normale' weken gemeten. Van de Rhee gelooft dat beide wijken vanaf de ene nieuwe plek minder goed bediend zullen worden. De afstand neemt toe, bijvoorbeeld voor ouderen die nu het Dorpshuis bezoeken. Hij meent dat een nieuw Dorpshuis en het opknappen van De Vang best te financieren is met de twee miljoen euro die het nieuwe gebouw gaat kosten. Eind jaren negentig is een plan gemaakt voor een nieuw Dorpshuis dat bijna 1,4 miljoen euro kostte. Van de Rhee: "Wij vinden dat je een wijkvoorziening als het Dorpshuis moet behouden voor de sociale cohesie." Maar het hoofdargument van de werkgroep blijft dat ze De Vang op het Oudorperplein willen houden, als middel tegen de verloedering.

[Alkmaarsche Courant; 15 december 2003]

Broeder Thijs neemt de in een groen doosje verpakte kindekes Jezus in ontvangst. Jorinde Kleverlaan, Eva Vriend en haar zusje Simone en Iris Schaper (vlnr) kwamen ze zondag aanbieden onder belangstelling van de pers. Foto JJ Foto/Erna Faust

van een medewerker

Egmond-binnen - Er kwam een heus mediaspektakel aan te pas, maar de abdij van Egmond heeft zijn Jezuskindjes terug. Een cameraploeg van SBS-televisie en journalisten van radio en kranten waren er zondag bij toen Eva Vriend, Jorinde Kleverlaan en Isis Schaaper (alledrie 5 jaar) broeder Thijs twee uit papier geprikte Kindjes Jezus aanboden.

Eva's moeder had in het Noordhollands Dagblad gelezen dat bezoekers van de kerstgroepenexpositie in de abdij twee Jezuskindjes hadden ontvreemd. Eva, die basisschool De Driemaster in Alkmaar zit, bood spontaan aan om uit papier vervangende exemplaren te prikken. Juf Hanneke Hendrickx vond in de klas de helpende handen van Jorinde en Isis.

Broeder Thijs nam de resultaten van hun inspanningen dankbaar in ontvangst. In vergelijking met de gestolen exemplaren, zijn de nieuwe kindjes flink uit de kluiten, dat wel. Maar dat deed niks af aan zijn waardering. Broeder Thijs beloofde de geprikte kindjes Jezus een ereplaats op de tentoonstelling te bezorgen. Er komt een bordje met een toelichtende tekst bij.

De abdij heeft inmiddels maatregelen genomen. Videocamera's moeten herhaling van diefstal voorkomen.

Na de perikelen van de 'Naald van De Hoef' in Alkmaar West zijn er nu ook problemen in Oudorp met betrekking tot (hoog)bouwplannen. Net als bij Plan Geestmolen schort het aan informatieverstrekking en is inspraak ver te zoeken. 
Het verenigde bewoners hebben met het Buurtoverleg al eerder contact gehad over hoe zij de problemen rond de bouwplannen het beste kunnen aanpakken. 

Wordt vervolgd..Oudorp massaal tegen hoogbouw Lauwershof

[Alkmaar op zondag, 11 januari 2004]

OUDORP -Inwoners van Oudorp keren zich massaal tegen het huidige nieuwbouwplan van verpleeghuis Lauwershof, zoals dat er nu ligt Te hoog en te dicht op de oude dorpskern, vinden de bewoners van Oudorp. Ze hebben ondertussen al 650 handtekeningen verzameld van verontruste medestanders. "We zijn absoluut niet tegen nieuwbouw,laat dat volstrekt duidelijk zijn, aldus Ronald Zonnevylle, bewoner van de oude boerderij uit 1859 aan de Westerstraat in Oudorp. Ook buurman Cees Wit, woonachtig in de beeldbepalende rentenierswoning uit 1888 met zicht op het witte kerkje, verzet zich niet tegen nieuwbouw van verzorgingshuis Lauwershof. Het gaat vooral om de hoogte.

"Het huidige zusterhuis dat gesloopt gaat worden, is nu 15 meter hoog en staat aan de rand van het open grasve1d. De nieuwbouw die er moet gaan komen is maarliefst 24,5 meter hoog en staat nog meer vlak tegen het grasveld aan gepland. Dat wordt ene gedrocht dat die het hele aangezicht van Oudorp aantast." Ook de voorgevel van het verpleeghuis gaat extra de hoogte in en meer richting oude dorp en dat zien de omwonenden met zitten.

Authentiek

"Er wordt totaal geen rekening gehouden met het laatste stukje authentieke Oudorp wat we hier nog hebben. Alles is makkelijk op te lossen door de hoogbouw naar achteren te verplaatsen, vlak achter de Strandwal, dan heeft niemand er last van. Maar dat kan niet volgens Lauwershof want er schijnt een dagverblijf in de weg te staan.”

Voortijdig slopen en tijdig huisvesten van dat dagverblijf is door de directie van Lauwershof begroot op zo’n 700.000 euro extra. De bewoners van Oudorp hebben er een eigen offerte op los gelaten en kwamen op een kostenpost van hooguit honderdduizend euro, nogal een aanzienlijk verschil. Ook zijn de Oudorpers niet te spreken over de informatievoorziening rondom de nieuwbouw en is er van inspraak nauwelijks sprake geweest.

Lauwershof

(Foto Peter Kerkhoven)

Hoogte

“Alles wordt nu gepresenteerd als een voldongen feit, terwijl niemand nog tekeningen gezien heeft van het uiteindelijke ontwerp. Na lang aandringen hebben we alleen een summier plattegrondje gekregen. Daaruit blijkt wel dat de nieuwbouw behoorlijk de hoogte ingaat en de randen opzoekt van het beschikbare terrein: Wij zijn helemaal niet tegen nieuwbouw maar het moet wel in de omgeving passen," vindt ook S.J. Stokman. Ondertussen is her allang geen zaak meer van directe omwonenden maar keert heel Oudorp zich tegen de hoogbouw van een nieuw te bouwen Lauwershof. Zo'n 650 handtekeningen zijn verzameld die binnenkort aan de raadscommissie wórden overhandigd. Ook zijn de politieke partijen benaderd. "Het leeft heel erg in Oudorp," weet B. Klasen. "Het hele aangezicht van Oudorp staat ook op het spel.”

TNO

Daarnaast heeft TNO in opdracht van de groep verontruste bewoners een korte studie verricht naar de windeffecten die optreden bij hoogbouw zoals dat de directie van Lauwershof voor ogen staat. De resultaten liegen er niet om: de huidige originele bebouwing rond Lauwershof is helemaal niet berekend op dergelijke hoogtes. Al mel al willen de Oudorpers pleiten voor een verantwoorde nieuwbouw met slechts hoogbouw op punten waar dat landschappelijk mogelijk is, dus meernaar op het eigen terrein van Lauwershof, tegen de Strandwal aan; een project dat in de ogen van de buurtbewoners wel geslaagd is en waar men rekening heeft gehouden met de omgeving. Het huidige zusterhuis (dat gesloopt gaat worden) is nu net te zien achter de beeldbepalende rentenierswoning in Oudorp. Nieuwbouw van Lauwershof wordt echter zeker tien meter hoger en schuift veel meer richting open.grasveld.