Wijknieuws

Terwijl donkere luchten de straatspeeldag overschaduwde was de straatspeeldag een grandioos succes. Het opbouwen ging ondanks het weinige aantal vrijwilligers toch nog vlot dankzij de hulp van Ben en Hans. Om 2 uur stond alles en iedereen weer klaar om er een te gekke middag van te maken. De disco werd weer bemand door Meindert Winkelman en hij was overal goed te horen.

Naast het vertrouwde springkussen wat elk jaar weer een groot succes is hadden we dit jaar overheerlijke suikerspinnen.waar de kinderen maar geen genoeg van konden krijgen. Ook werd er weer geschminkt kon je sjoelen, skaten, steppen en werden er mooie stoepkrijt tekeningen gemaakt.

Helaas ging ook dit jaar de tijd veel te snel en moesten we heel erg snel alle spullen inpakken om alles droog in te kunnen pakken. Gelukkig bleef de grote hagelbui weg totdat we alles ingepakt hadden. De weergoden zijn dit jaar absoluut met ons geweest.

Diverse vrijwilligers hebben zich twee uur lang ingezet voor deze kinderen en wat waren het er veel dit jaar. De heren van de WOP die afzet linten kwamen brengen, Fruitella die overheerlijke snoepjes heeft gesponsord. Iedereen heeft fantastisch meegewerkt. Namens Corine, Iris, de kinderen en mijzelf wil ik iedereen die heeft meegeholpen heel, heel hartelijk bedanken voor jullie inzet. Volgend jaar weer?

Namens Buurtoverleg de Hoef Geestmolen

Feestcommissie de Mallemolen

Marjolein van Veen

Kinderen springen van plezier

Renate maakt suikerspinnnen

 

 

 

In de nacht van vrijdag op zaterdag (25 op 26 Juni) zijn er in de buurt diverse garagedeuren en poorten beklad met
de teksten: west-side, bitch en Kelly .
Van dit voorval is al melding gedaan bij de politie en die maakt nu meer rondgangen door de wijk.

'Recht op speelplek kinderen in de wet'

[Noordhollands Dagblad, 29 juli 2003]


VAN ONZE PARLEMENTSREDACTIE DEN HAAG -

Kinderen hebben recht op voldoende speelplaatsen in hun buurt. In een nieuwbouwwijk of een buurt die wordt gerenoveerd, zou voortaan drie procent van de oppervlakte hiervoor bestemd moeten warden. Om dat te bereiken dient het Tweede-Kamerlid Kant van de Socialistische Partij vandaag een wetsvoorstel in.

Hoe de gemeenten de speelruimte inrichten, is hun zaak. "Of ze nou een leeg grasveld in een park bestempelen tot speelplek of ze zetten er glijbanen op, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat kinderen kunnen spelen in hun buurt", zegt Kant. De norm van drie procent is een paar jaar geleden ontwikkeld door de landelijke vereniging voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie.

Speelruimte wordt volgens haar vaak opgeofferd aan parkeerruimte of aan woningbouw. Daarmee komen de plekken voor de kinderen in de knel. Terwijl spelen juist goed is voor hun lichamelijke en sociale ontwikkeling, stelt Kant in haar wetsvoorstel. Zij meent dat de leefbaarheid van buurten verbetert als kinderen buiten kunnen spelen. Zij leggen snel contact, bouwen als kind een netwerkje op in de buurt. 

Hun ouders worden daarin als vanzelfsprekend betrokken waardoor die ook weer andere ouders leren kennen. Bovendien wordt de overlast minder. Kinderen met een eigen speelplek, gaan niet zo snel ergens voetballen waar dat niet kan of mag.

In bestaande woonwijken mag volgens Kant geen bestaande speelruimte verdwijnen.

Binnen het gebied van het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen zijn er geen speelvoorzieningen meer voor kinderen tot 5 jaar. De gemeente Alkmaar heeft de oude speeltoestellen weggehaald maar zegt geen geld te hebben voor plaatsing van nieuwe speeltoestellen. Het probleem blijkt zich niet te beperken tot Alkmaar. Een van de fundamentele rechten van het kind, het recht om te mogen spelen, staat op de helling.Wijkspeeltuinen aan grond door veiligheidseisen

[Noordhollands Dagblad, juni 2003]
door Roy Klopper

DEN HAAG,

Veel populaire wijkspeeltuinen hangt sluiting boven het hoofd. Vanwege strenge veiligheidseisen mogen vrijwilligers zelfs de meest eenvoudige speeltoestellen niet meer zelf in elkaar sleutelen, terwijl geldvoor peperdure kant-en-klare toestellen ontbreekt.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft onlangs wettelijk vastgelegd dat alle openbare speeltoestellen in ons land volgens strenge normen moeten zijn gekeurd. Deze keuringen worden nu louter uitgevoerd bij professionele fabrikanten van de wipkippen, glijbanen en klimrekken. Door deze ontwikkeling is de zelfwerkzaamheid van de tienduizend vrijwilligers in 's lands particuliere speeltuinen noodgedwongen tot nul gereduceerd. Omdat hun zelfgemaakte speelattributen niet ter plekke worden gekeurd, zijn de besturen genoodzaakt veel prijziger industrieel speeltuig aan te schaffen. Dit plaatst menig penningmeester voor schier onoverkomelijke geld problemen.

In een brandbrief aan VWS vraagt de landelijk overkoepelende speeltuinenorga1iisatie NUSO om meer mogelijkheden voor de keuring van zelfgebouwde speeltoestellen. "Het is van de zotte dat we zelfs geen houten evenwichtsbalk of simpel duikelrekje meer zelf kunnen maken, omdat die niet gekeurd kan worden", aldus projectleider W. van Os, die meldt dat de stringente regels veel speeltuinen de kop kunnen kosten.

De speeltuinen zijn momenteel toch al a1lesbehalve vermogend. Van Os: "Door de slechte financiën van veel gemeenten lopen subsidies sterk terug. Onbegrijpelijk. Met steeds meer werkende ouderparen en lange schoolvakanties hebben we juist nu een enorm belangrijke functie".

De strenge keuringsregels zijn in het leven geroepen teneinde het aantal speeltuinongevallen binnen tien jaar met een kwart terug te dringen. Enkele jaren geleden moesten jaarlijks 7500 gevallen klauteraars gewond naar de eerste hulp. Daarnaast werden er 550 in het ziekenhuis opgenomen.

Ofschoon geen nieuwe cijfers bekend zijn, meent de NUSO dat het aantal ongevallen sterk is gereduceerd. "Niet eens door de keuringen, maar door de zachtere ondergrond onder de toestellen, de vervanging van ondeugdelijke exemplaren en beter onderhoud."

Ondanks deze problemen vindt de Socialistische Partij (SP) dat iedere woonwijk in Nederland verplicht een speeltuin moet hebben.

Kinderen die veel buiten spelen, blijken zich volgens diverse wetenschappelijke onderzoeken beter te ontwikkelen dan kinderen die hun vrije tijd binnen doorbrengen.