Wijknieuws

[Noordhollands Dagblad 15 augustus 2003]

ALKMAAR -

Om geld bijeen te krijgen voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen wordt op zondag 31 augustus 2003 een rommelmarkt gehouden op het voetbalveld tussen de Cornelis Begastraat en de Moreelsestraat in De Hoef in Alkmaar. De organisatie is in handen van Buurtoverleg De Hoef Geestmolen. Er is ook muziek en voor de kinderen worden er spelletjes georganiseerd. Er zijn nog enkele kraampjes à € 5,- vacant om tweedehands spullen te verkopen. 

Aanmelden kan bij Monique Andela: 072-5121608 of via e-mail //verwijderd//

Ruim drie jaar geleden werden in de speeltuin in De Hoef vernielingen aangericht. Om meer vandalisme te voorkomen, werden ook de wipkippen door de gemeente verwijderd. De gemeente heeft geen geld om de speelvoorzieningen te herstellen. Vooral voor de kinderen tot vijf jaar ontbreken speeltoestellen. Het buurtoverleg is vorig jaar al begonnen met het inzamelen van geld om de speelvoorzieningen te herstellen. 

[Noordhollands Dagblad 16 augustus 2003]

ALKMAAR -

Buurtoverleg de Hoef 'Geestmolen' gaat wederom proberen geld in te zamelen voor het opknappen van de speeltuin.

Drie jaar geleden vernielden onbekenden een deel van het speeltuig. Nadat de gemeente wipkippen had verwijderd om die voor vernielingen te behouden resteerden een klimrek en een voetbalveld.

Veel te weinig, oordeelde de buurt. Voor kinderen van 0 tot 5 was er geen vertier meer. Kortom tijd om de koppen bij elkaar te steken en aan nieuwe speelvoorzieningen te werken. Vorig jaar werd de eerste actie georganiseerd via een rommelmarkt. Dat gebeurt dit jaar wederom en wel op 31 augustus op het voetbalveld tussen de Cornelis Begastraat en de Moreelsestraat. Wie nog wat te verkopen heeft: er zijn nog kraampjes vrij Aanmelden kan bij Monique Andela: 072 512 1608 of //verwijderd//

[Alkmaar op zondag 17 augustus 2003]

ALKMAAR -
Ruim drie jaar geleden is in De Hoef een speeltuin voorzien van glijbaan en een speelhuisje vernield door onbekenden. Om meer vandalisme te voorkomen zijn toen ook de wipkipjes verwijdert door de gemeente.
Tot nog toe heeft de gemeente geen geld om deze speelvoorzieningen te herstellen. Nu zijn er nog klimrekken voor de kinderen tussen de 5 en 10 jaar en een voetbalveldje voor de tieners. Voor de kinderen tussen de 0 en de 5 jaar is er dus geheel niets. Buurtoverleg de Hoef 'Geestmolen' is al vorig jaar begonnen met acties om geld in te zamelen om de speelvoorzieningen te herstellen.

Dit jaar hebben wij weer op 31 augustus een rommelmarkt op het voetbalveld tussen de Cornelis Begastraat en de Moreelsestraat. Helpt u mee om de kinderen weer lekker te alten spelen? Er zullen spelletjes zijn voor de kinderen, muziek en marktkraampjes vol met 2e hands artikelen. Er zijn nog enkele kraampjes a € 5,- vrij om uw spullen te verkopen, aanmelden kan bij Monique Andela: 072- 5 12 16 08 of via e-mail //verwijderd//

Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn, en is is dan ook niet waar.
Het gaat hier niet om een nieuw centraal gelegen wijkcentrum of een klein buurtgebonden buurtcentrum in Alkmaar West maar om een wijkcentrum in Oudorp.

Wij zullen dan ook nog even geduld moeten hebben (we wachten tenslotte al 40 jaar) op een centraal wijk- of buurtcentrum. Een mooie locatie zou de begane grond aan de nieuwbouw plek De Vliegerstraat kunnen zijn, samen met brede school faciliteiten.

Rens Kleverlaan

bijlage: Enquête over wijkcentrumEnquête over wijkcentrum deze week in de brievenbus


[Noord Hollands Dagblad, 4 november 2003]

VAN ONZE VERSlAGGEVER ALKMAAR 
De plek van De Vang aan bet Oudorperplein is te krap om een nieuw wijkcentrum te bouwen. Aan de Meidoornlaan in Oudorp is te weinig plaats voor een nieuw Dorpshuis. Daarom is een nieuw wijkgebouw bij sporthal De Spil de enige oplossing. Dit zeggen de besturen van de twee instellingen, daags voor de enquête van de gemeente over de plannen voor bet Dorpsbuis en DeVang. Maar ook argumenten van de tegenstanders klinken.

Samenvoeging betekent aantasting van de 'sociale cohesie' in Oudorp en Oudorperpolder, laat de Werkgroep Polderhof weten. Dezer dagen gaat de enquête over de samenvoeging de wijk in. De enquête was een toezegging van wethouder H. Eggermont (welzijn) aan tegenstanders van de samenvoeging, waar in feite al toe besloten is. De oppositie zit vooral rond het Oudorperplein. Omwonenden vrezen het vertrek van het wijkcentrum, dat nu voor sociale controle op het troosteloze plein zorgt.
Tijdens een wijkavond in het voorjaar lieten ze duidelijk van zich horen en Eggermont beloofde een enquête om te peilen hoe de Oudorpers er over denken. Later dan verwacht, komt die er nu. Praktisch De besturen van Dorpshuis en De Vang roepen op voor de samenvoeging te stemmen. De combinatie van De Spil en de Rein Abrahamseschool is financieel aantrekkelijk, maar ook heel praktisch, zeggen ze. De sporthal biedt mogelijkheden voor de jeugd. Er is genoeg ruimte voor een peuterspeelzaal. Het handvaardigheidlokaal kan gebruikt worden voor kookcursussen. Parkeren en geluid zijn er geen probleem. Een mooi centraal gelegen gebouw krijgt dus alle gewenste functies voor heel Oudorp, tegen zo laag mogelijke kosten, aldus de besturen.
Bovendien: op de huidige locaties is geen ruimte voor de benodigde uitbreidingen. Een nieuw Dorpshuis zou groter moeten zijn en dat past niet aan de Meidoornlaan. In De Vang wordt nu vaak 'nee' verkocht, daarom is een groter gebouw nodig. Dat bestrijdt de Werkgroep Polderhof. De Vang kan toe met de bestaande capaciteit, zegt voorzitter J. van de Rhee. De werkgroep heeft dat in een aantal 'normale' weken gemeten. Van de Rhee gelooft dat beide wijken vanaf de ene nieuwe plek minder goed bediend zullen worden. De afstand neemt toe, bijvoorbeeld voor ouderen die nu het Dorpshuis bezoeken. Hij meent dat een nieuw Dorpshuis en het opknappen van De Vang best te financieren is met de twee miljoen euro die het nieuwe gebouw gaat kosten. Eind jaren negentig is een plan gemaakt voor een nieuw Dorpshuis dat bijna 1,4 miljoen euro kostte. Van de Rhee: "Wij vinden dat je een wijkvoorziening als het Dorpshuis moet behouden voor de sociale cohesie." Maar het hoofdargument van de werkgroep blijft dat ze De Vang op het Oudorperplein willen houden, als middel tegen de verloedering.