Wijknieuws

[Alkmaarsche Courant; 15 december 2003]

Broeder Thijs neemt de in een groen doosje verpakte kindekes Jezus in ontvangst. Jorinde Kleverlaan, Eva Vriend en haar zusje Simone en Iris Schaper (vlnr) kwamen ze zondag aanbieden onder belangstelling van de pers. Foto JJ Foto/Erna Faust

van een medewerker

Egmond-binnen - Er kwam een heus mediaspektakel aan te pas, maar de abdij van Egmond heeft zijn Jezuskindjes terug. Een cameraploeg van SBS-televisie en journalisten van radio en kranten waren er zondag bij toen Eva Vriend, Jorinde Kleverlaan en Isis Schaaper (alledrie 5 jaar) broeder Thijs twee uit papier geprikte Kindjes Jezus aanboden.

Eva's moeder had in het Noordhollands Dagblad gelezen dat bezoekers van de kerstgroepenexpositie in de abdij twee Jezuskindjes hadden ontvreemd. Eva, die basisschool De Driemaster in Alkmaar zit, bood spontaan aan om uit papier vervangende exemplaren te prikken. Juf Hanneke Hendrickx vond in de klas de helpende handen van Jorinde en Isis.

Broeder Thijs nam de resultaten van hun inspanningen dankbaar in ontvangst. In vergelijking met de gestolen exemplaren, zijn de nieuwe kindjes flink uit de kluiten, dat wel. Maar dat deed niks af aan zijn waardering. Broeder Thijs beloofde de geprikte kindjes Jezus een ereplaats op de tentoonstelling te bezorgen. Er komt een bordje met een toelichtende tekst bij.

De abdij heeft inmiddels maatregelen genomen. Videocamera's moeten herhaling van diefstal voorkomen.

Na de perikelen van de 'Naald van De Hoef' in Alkmaar West zijn er nu ook problemen in Oudorp met betrekking tot (hoog)bouwplannen. Net als bij Plan Geestmolen schort het aan informatieverstrekking en is inspraak ver te zoeken. 
Het verenigde bewoners hebben met het Buurtoverleg al eerder contact gehad over hoe zij de problemen rond de bouwplannen het beste kunnen aanpakken. 

Wordt vervolgd..Oudorp massaal tegen hoogbouw Lauwershof

[Alkmaar op zondag, 11 januari 2004]

OUDORP -Inwoners van Oudorp keren zich massaal tegen het huidige nieuwbouwplan van verpleeghuis Lauwershof, zoals dat er nu ligt Te hoog en te dicht op de oude dorpskern, vinden de bewoners van Oudorp. Ze hebben ondertussen al 650 handtekeningen verzameld van verontruste medestanders. "We zijn absoluut niet tegen nieuwbouw,laat dat volstrekt duidelijk zijn, aldus Ronald Zonnevylle, bewoner van de oude boerderij uit 1859 aan de Westerstraat in Oudorp. Ook buurman Cees Wit, woonachtig in de beeldbepalende rentenierswoning uit 1888 met zicht op het witte kerkje, verzet zich niet tegen nieuwbouw van verzorgingshuis Lauwershof. Het gaat vooral om de hoogte.

"Het huidige zusterhuis dat gesloopt gaat worden, is nu 15 meter hoog en staat aan de rand van het open grasve1d. De nieuwbouw die er moet gaan komen is maarliefst 24,5 meter hoog en staat nog meer vlak tegen het grasveld aan gepland. Dat wordt ene gedrocht dat die het hele aangezicht van Oudorp aantast." Ook de voorgevel van het verpleeghuis gaat extra de hoogte in en meer richting oude dorp en dat zien de omwonenden met zitten.

Authentiek

"Er wordt totaal geen rekening gehouden met het laatste stukje authentieke Oudorp wat we hier nog hebben. Alles is makkelijk op te lossen door de hoogbouw naar achteren te verplaatsen, vlak achter de Strandwal, dan heeft niemand er last van. Maar dat kan niet volgens Lauwershof want er schijnt een dagverblijf in de weg te staan.”

Voortijdig slopen en tijdig huisvesten van dat dagverblijf is door de directie van Lauwershof begroot op zo’n 700.000 euro extra. De bewoners van Oudorp hebben er een eigen offerte op los gelaten en kwamen op een kostenpost van hooguit honderdduizend euro, nogal een aanzienlijk verschil. Ook zijn de Oudorpers niet te spreken over de informatievoorziening rondom de nieuwbouw en is er van inspraak nauwelijks sprake geweest.

Lauwershof

(Foto Peter Kerkhoven)

Hoogte

“Alles wordt nu gepresenteerd als een voldongen feit, terwijl niemand nog tekeningen gezien heeft van het uiteindelijke ontwerp. Na lang aandringen hebben we alleen een summier plattegrondje gekregen. Daaruit blijkt wel dat de nieuwbouw behoorlijk de hoogte ingaat en de randen opzoekt van het beschikbare terrein: Wij zijn helemaal niet tegen nieuwbouw maar het moet wel in de omgeving passen," vindt ook S.J. Stokman. Ondertussen is her allang geen zaak meer van directe omwonenden maar keert heel Oudorp zich tegen de hoogbouw van een nieuw te bouwen Lauwershof. Zo'n 650 handtekeningen zijn verzameld die binnenkort aan de raadscommissie wórden overhandigd. Ook zijn de politieke partijen benaderd. "Het leeft heel erg in Oudorp," weet B. Klasen. "Het hele aangezicht van Oudorp staat ook op het spel.”

TNO

Daarnaast heeft TNO in opdracht van de groep verontruste bewoners een korte studie verricht naar de windeffecten die optreden bij hoogbouw zoals dat de directie van Lauwershof voor ogen staat. De resultaten liegen er niet om: de huidige originele bebouwing rond Lauwershof is helemaal niet berekend op dergelijke hoogtes. Al mel al willen de Oudorpers pleiten voor een verantwoorde nieuwbouw met slechts hoogbouw op punten waar dat landschappelijk mogelijk is, dus meernaar op het eigen terrein van Lauwershof, tegen de Strandwal aan; een project dat in de ogen van de buurtbewoners wel geslaagd is en waar men rekening heeft gehouden met de omgeving. Het huidige zusterhuis (dat gesloopt gaat worden) is nu net te zien achter de beeldbepalende rentenierswoning in Oudorp. Nieuwbouw van Lauwershof wordt echter zeker tien meter hoger en schuift veel meer richting open.grasveld.

[Alkmaarse Weekblad, 28 januari 2004]

ALKMAAR -De bewoners van Alkmaar-West voelen zich buiten spel gezet. "De politiek heeft niet correct gehandeld door te kiezen voor een megadiscotheek in de westrand. Ze zijn voorbij gegaan aan de inspraakprocedure, terwijl ze met de bewoners hadden moeten overleggen", zegt Renate Heijstra. Zij is voortrekker van het vorige week opgerichte Comité Disco Westrand Nee!

Het comité is net opgericht, maar heeft nu al een aantal plannen om een stokje te steken voor de megadiscotheek aan de overkant van de randweg. "We gaan eerst een bezwaarschrift indienen in verband met de nota inspraak en participatie", vertelt Heijstra. "Bovendien willen we in de raadsvergadering van maart een petitie aanbieden aan het college en de gemeenteraad. We hebben op dit moment al 300 handtekeningen van bewoners uit Alkmaar-West die tegen een discotheek zijn. Daar komen nog eens 2000 stemmen uit de achterban van de buurtorganisaties en de verenigingen van eigenaren bij."

Andere plek

Voor de goede arde wil Heijstra wel even aangeven dat ze helemaal niet tegen een grote discotheek in Alkmaar is. "Maar dan wel op een andere plek. De overlast zal in onze wijk veel groter zijn, dan op sommige andere locaties. Veel bewoners hebben al negatieve ervaringen opgedaan met discotheekbezoekers van en naar de FunFun. Daar konden 250 discobezoekers terecht en dat zorgde regelmatig voor geluidsoverlast van brommers en scooters, vernielingen aan auto's, bushokjes en tuintjes, jongeren die lallend over straat liepen en schuttingtaal schreeuwden, handel in verdovende middelen en nog veel meer. Kun je nagaan wat er met deze wijk gaat gebeuren als er een megadiscotheek komt voor 1500 bezoekers. De overlast zal vele malen groter zijn."

Het comité Disco Westrand Nee! begrijpt niet goed waarom de po1itiek nu juist haar oog op de westrand heeft laten vallen. Het Kooimeerplaza is bijvoobeeld een veel betere locatie", zegt Heijstra. Daar worden alle voorzieningen al aange1egd en kan de veiligheid beter worden gewaarborgd. Ook vragen wij ons af of het niet vee1 beter is om een grote discotheek voor het he1e HAL-gebied te bouwen. Aangezien 50 procent van de A1kmaarse jongeren die behoefte aan een discotheek hebben in Alkmaar-Noord woont, lijkt de 1ocatie van de Waerdse Tempel ons daarvoor een uitstekende optie. Wij willen hem in ieder geval niet in onze achtertuin! "

Het comité wil zo snel moge1ijk met de gemeente en alle andere betrokken organisaties om de tafe1 gaan zitten om de zaak te bespreken.

Renate Heijstra staat op de plek waar de discotheek vermoedelijk zou moeten komen;

Renate Heijstra staat op de plek waar de discotheek vermoedelijk zou moeten komen; de grond waar voorheen Claus Party- house gevestigd was. Op de achtergrond zijn de flats aan de Van de Veldelaan in Alkmaar-West te zien. 
Foto: Fotostudio Starfield

Meer informatie: Comité Disco Westrand NEE!


Vlak achter de resten, aan de andere kant van de ringweg, ligt het benzinestation. Bij de brand was het gelukkig oostenwind waardoor het benzinestation gespaard bleef.

Sneeuwstormen werden er verwacht op woensdag 28 januari, de dag dat wij het ‘nieuwe’ speeltuintje wilde openen. Gelukkig viel alles nog mee. De regen/sneeuw bleef weg, de wind viel ook mee en zo konden we toch nog van de opening genieten.

Om 3 uur ’s middags hadden zich toch nog zo’n 40 volwassene en 20 kinderen zich verzameld om de opening mee te maken. Wethouder Binnendijk hield een speech over hoe het speeltuintje tot stand was gekomen, wat was er allemaal ook alweer gebeurd en wat heeft de Gemeente bekostigd. Ook de heer Mink sprak namens de Rabobank Alkmaar e.o. de menigte toe. Wat doet de Rabobank allemaal in de Hoef en hij vertelde over de sponsoring van de 2-persoons schommel.

Ook de buurt heeft zich niet onbetuigd gelaten en namens Buurtoverleg de Hoef ‘Geestmolen’ kon, dankzij de giften van bewoners, opbrengst van de Molenmarkt en de gewonnen prijs voor beste initiatief tijdens de presentatie van het Wijkplan West, de wip worden geplaatst. De heer Spaan werd als afgevaardigde van de bewoners, in het zonnetje gezet.

Daarna werd mevrouw Riet van Veen naar voren geroepen. Zij heeft een prachtig beeld gemaakt van een moeder en kind. Dit beeld werd onthuld en gezien de reacties van de aanwezigen, is het beeld enthousiast bekeken en goedgekeurd. Het beeld wordt nog op een vaste sokkel gemonteerd, helaas was het tijdsbestek te kort om ook dit op tijd af te krijgen.

Mevrouw Bosma-Bakker van de Rabobank Alkmaar e.o. mocht daarna de daadwerkelijke opening verrichten en mochten de kinderen eerst de ballonnen oplaten.

De eerste ballonnen bleven meteen vastzitten in de bomen, maar daar had onze ceremoniemeester Renate Heijstra geen problemen mee. Er waren meer dan genoeg ballonnen, dus mochten alle kinderen nog een ballon oplaten. Daar gaven de kinderen natuurlijk meteen gehoor aan en nu is het afwachten. Welke ballon komt het verste en wie gaat er vandoor met 1 van de mooie prijzen!

Na de opening werd er door iedereen gezellig gepraat en gelachen, de bubbeltjeswijn werd genuttigd, de kinderen hadden limonade en snoepjes. Zo kwam het feest tot een einde. Het feest, werd op professionele wijze geleidt door Renate Heijstra, die daarvoor zeker een grote pluim heeft verdiend!! Dank je wel, Renate!

Voor deze opening heeft de Feestcommissie weer verschillende bedrijven benaderd om de opening tot een succes te maken. Er werd gul gegeven door de bedrijven!! Een lijst van sponsors treft u elders in de Geestmolen aan!! Ik wil iedereen bedanken die zo hard heeft gewerkt om dit weer tot een succes te maken!!

Namens Feestcommissie de Mallemolen

Monique Andela

wethouders publiek

grote kinderen 

kunstwerk kunstenares