Wijknieuws

Tijdens de opening van de speelplaats aan de Honthorstlaan eind januari, werd een sculptuur onthuld van een kunstenares uit de wijk. Hierachter zit het beeldende brein van Riet van Veen – Bruin, Leonard Bramerstraat 9. Om een gesprek met deze wijkbewoonster komen we dan ook niet heen. 

Riet Bruin

Op een windloze en regenachtige middag in februari ligt de speelplek met kleurige toestellen maar zonder spelende kinderen, er verlaten bij. Vooraan in een nieuw gecreëerd perkje tussen kersverse jonge plantjes schitteren het beeld en de voorlopige sokkel met infopanelen, nog door afwezigheid. Het eerder op 28 januari jl. onthulde beeldje werd na afloop van de officiële ceremonie - waaronder de opening van het speeltuintje door wethouder dhr Simon Binnendijk - door Riet van Veen – Bruin (1944), weer mee naar huis genomen. Intussen werkt de gemeente aan een permanente sokkel. Daarna monteert echtgenoot Hans van Veen beeldje en sokkel op elkaar, zodat plaatsing definitief wordt. 

Opzet

Thuis bij Riet van Veen valt er een verscheidenheid aan creaties en methoden te bewonderen, zoals beelden van lange slanke vrouwenfiguren, poppen, dieren maar ook in keramiek. De achtertuin biedt volop mogelijkheden voor een toekomstige openluchtgalerie met zelfgemaakte buitenbeelden. Toch gaat mijn aandacht speciaal uit naar het openbare beeldje van een tengere vrouw met haar linkerhand op het hoofd van een jong staand meisje, dat aandoenlijk via moeder’s lange rokken de aandacht probeert te trekken. Denkbeeldig wordt het kind liefdevol naar de speelplaats geleid om er met andere kinderen te spelen. Is dit geen vroeg voorstadium van Wijkgericht Samenwerken? Hoe ze het beeldje precies vervaardigde vertrouwt Riet me gedeeltelijk toe, want het geheim van de warme bakker geeft ze niet helemaal prijs : “Al vier jaar maak ik dit type beelden opgezet uit snelcement, met een keramieke uitstraling. Met een hele dunne laag breng ik de contouren in grote lijnen aan. Dan bouw ik het laag voor laag op en die laat ik goed uitharden, want met dikke proppen wordt het misschien minder snel hard. Het groeit gewoon als ik bezig ben”. 

Geschenk

Met vele lagen verharder, acryl-, olieverf en lak duurt het enige tijd voordat de vorige lagen droog zijn om er een volgende op aan te brengen. Diverse lagen van verschillende materialen hebben ook verschillende droogtijden en doelstellingen, zoals het toevoegen van extra verharding voor een buitenbeeld, kleur, glans en waterdichtheid. Waarom Riet van Veen dit beeldje heeft gemaakt vertelt ze op een bescheiden maar enthousiaste wijze “Door Monique Andela (onthulster, voorzitster van de feestcommissie van De Mallemolen en secretaresse van buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’) werd ik gevraagd een beeldje te maken voor de officiële opening van de speelplek”. Omdat Riet eind 2003 dit verzoek ontving is ze i.v.m. droogtijden van materialen/lagen al in november begonnen, om het beeldje eind december klaar te hebben. Daarna volgde de afwerking. Of ze eerder dergelijke opdrachten ontving beantwoordt ze ontkennend, maar veelbetekenend met “Dìt beeldje is een geschenk aan de buurt”.

Gezondheidscentrum

De komst van speeltuin en beeldje heeft een dubbele bodem. Hun aanwezigheid - in het verlengde van een trapveldje – sluit hiermee de vanaf 2002 gelanceerde plannen uit voor een vervangend gezondheidscentrum door een buitenpoortse projectontwikkelaar. Zijn bedoeling was om POFA Fysiotherapie, De Vliegerstraat 3 - als benodigde deellocatie uit totaal nieuwbouwplan De Geestmolen - elders aan de Honthorstlaan een nieuw te bouwen gezondheidscentrum te bieden. In de wijk is naast een Wijk Informatie Punt (WIP) een ander begeerde voorziening, een gezondheidscentrum. Maar dit moet niet ten koste gaan van een groenstrook/ speelplaats voor jonge kinderen, want hiermee is ook hùn gezondheid gebaat. Misschien kan een gezondheidscentrum worden meegenomen in de nog lege hoek aan de Jongkindlaan/Schelfhoutlaan dus in de uitbreiding van zorgcentrum De Vleugels, waarover de gelederen gesloten blijven. We wachten de komst af van de reeds eind januari jl. aan de bewoners van De Vleugels voorgestelde en uit Westerhout afkomstige nieuwe directeur dhr J. Harms, die per 1 juni as zal aantreden. Na die tijd kan Riet van Veen in de buurt misschien wel haar tweede beeldje (laten) onthullen, maar dan voor een gezondheidscentrum/WIP? 

Susanna E. Kropf 

[Alkmaarse Courant, 29 maart 2004]

Wat moet dat een fijn gevoel geven als molenaar, als je medewerking krijgt van vele kanten en zelfs de buurt om je molen meer wind te geven. De Sluismolen krijgt lucht, wanneer zal uiteindelijk de Geestmolen aan de beurt zijn?

Al vele jaren vragen we om een goede biotoop, er is nooit echt wat aan die bomen gedaan rondom de Geestmolen, men heeft het daar maar gelaten zoals het komt. !

Wat zou het mooi zijn, mooie knotwilgjes langs het water, weinig windvang en toch groen. Bovendien moet een monument zichtbaar zijn, net zoals in de Hout waar de kapel van St.-Barbara weer zichtbaar gemaakt is.

Zal er hoop zijn voor de Geestmolen na die twee plekken van opschonen en zichtbaar maken van een uniek monument (1565)? Wanneer zal men vanaf een afstand weer eens kunnen zeggen: 'Kijk daar staat een molen'!

P. KUIPER Alkmaar

Expositie Jan Stam

Expositie van schilderijen van Jan Stam in De Geestmolen op 8 mei 2004.
Het thema was: boerderijen en landschappen aan de westkant van Alkmaar

Het molenhuisje met op de achtergrond de Geestmolen.

Het molenhuisje met op de achtergrond de Geestmolen.

JAN STAM
HOUTWEG 18
1815 DE ALKMAAR
TEL: 072-5154302

 

De expositie was tot begin juni elke vrijdag te bezichtigen.

[Alkmaarsche Courant, 19 mei 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER 

ALKMAAR -De manier waarop in Alkmaar de inspraak plaatsvindt, voldoet niet meer. Het Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar (OSA) ziet meerdere voorbeelden waar het fout gaat. Zondag houdt de club, die bewonersorganisaties steunt bij inspraak, een discussiemiddag.

Waar het mis is gegaan? Op Overstad bijvoorbeeld, waar de gemeente de officiële begeleidingsgroep ophief en zelf een overleggroepbedacht, een 'ontwerpatelier'. Of bij de Schelphoek, waar een enthousiaste begeleidingsgroep met allerlei aanbevelingen kwam, waar de gemeente bijna niets mee deed. De politici reageerden nauwelijks toen de leden van die groep stuk voor stuk kwamen inspreken. En neem de onvrede rond het station waar de inspraak rond de plannen stil ligt.

De regeling waarin het allemaal geregeld is, de Kaderregeling Inspraak en Participatie, moer eens duchtig opgeschud worden, menen ze bij het OSA. Die tien jaar oude regeling geeft de regels voor begeleidingsgroepen die de gemeente bij grote projecten kan instellen.

'Kaderregeling' , dat klinkt wat bureaucratisch, erkent opbouwwerker Joop Mutters van het OSA. Maar de regeling is belangrijk omdat ze als het ware de statuten bevat voor inspraak. "Het is de route waarlangs je wandelt." Een 'ontwerpatelier' bijvoorbeeld vindt je niet terug in de kaderregeling. De status ervan ligt dus ook helmaal niet vast. De gemeente kan er mee doen wat ze wil.

Ander probleem, volgens Mutters: de positie van een begeleidingsgroep als het werk gedaan is. Hoe bereik je mensen bij het verdere verloop van de plannen?

Maar is het de kaderregeling die niet deugt; of is het het college dat faalt bij de uitvoering ervan en de regeling toepast zoals het uitkomt?

"Dat laatste sluit ik niet uit. Ik denk datje moet zeggen dat allebei het geval is. Zoals de begeleidingsgroep Huiswaard- Overstad vorig jaar buiten werking werd gezet, dat deed pijn.

Dat kon absoluut niet, mensen hadden er veel werk van gemaakt. Als acht mensen inspreken over de Schelphoek en geen elke fractie reageert, dan gaan er dingen niet goed. Voor raadsleden komt inspraak vaak te laat. Als je inspreekt tijdens de vergadering liggen de standpunten al vast en ben je te laat."

En over het plan van de Historische Vereniging om de gracht door te trekken in de Schelphoek. "Het co1Iege zegt dat het nu te laat is om dat plan uit te voeren. Maar het punt is dat ze de begeleidingsgroep te laat hebben ingesteld."

Het debat over inspraak vindt zondagmiddag plaats in buurthuis De Eenhoorn aan het Verdronkenoord van 16.00 tot 18.00 uur.