Wijknieuws

Kern 8 moet van de gemeente ernstig bezuinigen. Dit is het antwoord van wethouder Meijer op het onderzoek van Berenschot waaruit blijkt dat de gemeente veel te weinig betaald voor de diensten die Kern 8. De gemeente slaat hierbij twee vliegen in 1 klap:

Er wordt bezuinigd daar waar eigenlijk aangetoond is dat er meer geld naar toe moet.

Bewonersorganisaties worden direct minder mondig gemaakt door het afschaffen van ondersteuning van bewonersverenigingen met name daar waar het nodig is namelijk in conflicten met de gemeente.

 

Alkmaar: 28 juni 2004

Kenmerk: 345/FmcG/ea

Betreft: bezuinigingen

Geachte relatie,

Zoals u inmiddels uit de krant heeft kunnen vernemen, breken er voor Kern8 opnieuw turbulente tijden aan.

Al sinds tweejaar is Kern8 van mening dat de prijs die Alkmaar betaalt voor het welzijnswerk, dat door ons wordt uitgevoerd, te laag is. Met het verschijnen van het "Rapport Berenschot" zijn wij hierin feitelijk in het gelijk gesteld.

Door Berenschot wordt kort gezegd de overhead te klein en de kostprijs te laag beoordeeld. 
Om de organisatie in de huidige vorm te handhaven zou er een aanzienlijk bedrag extra door de gemeente Alkmaar op tafel gelegd moeten Geld dat Alkmaar mede gezien de huidige bezuinigingen niet heeft.

Wil Kern8 een gezonde organisatie, een afspiegeling van Berenschot, worden dan is ingrijpen in de omvang van de organisatie dus onontkoombaar.

In tegenstelling tot voorgaandejaren heeft de gemeente Alkmaar de moed gehad om concrete maatregelen voor te stellen die moeten leiden tot zo'n gezonde situatie. 
Dat de verantwoordelijkheid voor deze keuzes nu eindelijk ligt waar hij thuis hoort, maakt deze voorgestelde maatregelen niet minder pijnlijk.

Pijnlijk mogelijk ook vooral voor u als gebruiker van onze diensten. In het- .kort komen de voorgestelde maatregelen hier op neer:

De wijkmeesters zullen overgaan naar en nader te noemen organisatie en zullen beperkte opsporingsbevoegdheden krijgen.

Het beherend personeel in reguliere dienst zal overgaan naar een nog te stichten beheersbedrijf.

Gedetacheerde medewerkers zullen worden overgedragen aan de inleners. Het is de bedoeling dat deze zelf als werkgever gaan fungeren, of gebruik maken van dit beheersbedrijf.

De contracten met ID-medewerkers zullen worden beëindigd. Of deze medewerkers in de in het beleid voorzien arbeidspoolterecht kunnen en zoja, of deze pool hen op dezelfde werkplekken zal inzetten, is op dit moment niet duidelijk.

Een viertal ID-medewerkers zal via een gelabeld budget een reguliere functie worden geboden.

Het opbouwwerk zal met het schrappen van 4 fte worden gedecimeerd. Buiten de ondersteuning van het Gehandicapten Overleg Alkmaar en de ondersteuning bij de Herstructurering tot half 2005, is de structurele inzet van het opbouwwerk niet meer aan de orde. De gemeente Alkmaar heeft aangegeven nog slechts op projectmatige basis opbouwwerk in te willen zetten. Over de aard en de omvang van deze projectmatige inzet bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.

Als gevolg van deze operatie zal ook de overhead niet gespaard blijven. Welke consequenties dit heeft, is vooralsnog niet te zeggen.

Het spreekt voor zich dat Kern8 niet zat te wachten op opnieuw een ronde van maatregelen. Nu eenmaal helder is dat een uitbreiding van het budget niet aan de orde is, is het management ook van mening dat niet ingrijpen geen optie is.
Wij maken ons wel bezorgd over de consequenties die dat alles, gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, zal hebben voor het welzijnswerk in Alkmaar.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de gemeente Alkmaar. Er op vertrouwend u hiermee geïnformeerd te hebben,

met vriendelijke groet, 
Stichting Welzijnsbevordering Kern8

F.J. Mc Gonigle
directeur

[Alkmaarsche Courant, 28 juni 2004]
VAN EEN MEDEWERKSTER ALKMAAR – Gezellig. Dat is het sleutelwoord waarmee festival Historie en Victorie, afgelopen weekend gehouden in het park Oosterhout, kan worden omschreven. Duizenden mensen kwamen op het festival af dat voor jong en oud vermaak bood.

Gistermiddag één uur. Op het grote podium treedt a capella groep Jaxproject op. Tot acht uur 's avonds staan er optredens gepland die vooral jongeren moeten trekken, maar van deze groep is aan het begin van de middag nog bijna geen vertegenwoordiging aanwezig. Bij de balad 'Four seasons of loneliness' grapt één van de zangers dat hij de mensen niet zal vragen even dicht bij elkaar te gaan staan. Voor een publiek van zo'n honderd man op zo'n groot veld lijkt het anders nog kaler.

Maar rustig is het in het park allerminst. Het grootste deel van de bezoekers bestaat echter uit jonge gezinnen die verderop in het park meer vertier vinden. Zoals bij het naastgelegen sprookjesbos. Vooral het huis van Hans & Grietje, een initiatief van wijkoverleg De Geestmolen, trekt veel bekijks en zorgt zelfs voor heuse filevorming op het pad. De twee heksen zien er eng uit met hun haakneuzen, zwarte hoeden en kraakstemmen. Toch weten zij een hoop bange kindertjes te verleiden om een koekje of snoepje van hen te nemen.

Dat voorkomt in ieder geval dat het huisje van de heksen wordt kaalgeplukt. Het huisje heeft pannenkoeken als dakpannen en koeken aan de wanden. En daarvan kan ook maar beter niet worden gegeten, als je het de bouwer van het huisje, Rens Kleverlaan, vraagt. "Allemaal over datum." Het maakt het huisje er niet minder mooi op.

Achter het sprookjesbos is het terrein van scouting De Geuzen met springkussens, een klimmuur, oud-Hollandse spelletjes en een hoop enthousiaste kinderen.

Een eindje verder ligt het historische straatje, waar je onder meer voor het nostalgische bedrag van 0,50 je baard op ouderwetse wijze kunt laten scheren door kapper Jaap de Haan.

In hetzelfde straatje bevinden zich ook twee stands van de landmacht. Zieltjes winnen in ruil voor hun verdiensten voor het festival. Het is immers met dank aan de Landmacht dat het grote podium op zijn plek is gekomen.

Ze doen goede zaken, ook al is het merendeel van de belangstellenden nog niet oud genoeg. De elfjarige Erwin Kuiper uit Alkmaar bijvoorbeeld. Hij weet het zeker: hij gaat bij de Luchtmacht of hij gaat de horeca in. Vandaag helpt hij de beroepsmilitairen een handje door flyers uit te delen en desgewenst vragen te beantwoorden.

Sprookjes

[Alkmaarse Courant, 7 juli 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Een passantenverblijf en verbetering van de opvang van drugsverslaafden De Aanloop hebben wat betreft wethouder H. Meijer (welzijn) de prioriteit. Een gebruikersruimte voor verslaafden ziet hij eerder als het sluitstuk van het beleid voor de maatschappelijke opvang.

Dit zei de wethouder maandagavond in de gemeenteraad, in een reactie op de motie die de SP indiende. Die partij wilde het college bewegen om volgend jaar -samen met de Brijderstichting -een plek te vinden voor een,gebruikersruimte.

Veel harddrugsverslaafden leven op straat, komen in een neerwaartse spiraal terecht, zijn afhankelijk van criminelen om aan drugs te komen. Door het gebruik van die middelen kunnen ze een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving, betoogt de SP. Een gebruikersruimte kan dan een plek zijn waar ze kunnen gebruiken en waar de buitenwereld geen last ondervindt.

Het college wilde de motie niet aanvaarden en de SP liet hem 'boven de markt' hangen. Meijer stelde dat onduidelijk is of er via het Grote Stedenbeleid geld uit Den Haag voor zal komen. Bovendien heeft hij zijn prioriteiten gesteld, en die liggen bij een passantenverblijf. Dat is een nachtopvang voor dak- en thuislozen, vooral kwetsbare zwervers die zorg ontlopen. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat in Alkmaar een flink aantal mensen veroordeeld is tot slapen op straat. Juist omdat er geen opvang is.

Alkmaar is een van de laatste steden zonder. Alleen in de drie wintermaanden is aan de Jan de Heemstraat een voorziening voor daklozen geopend.

Scheiden

DNO, de organisatie voor maatschappelijke opvang in Alkmaar, zou zo'n passantenverblijf moeten realiseren. De organisatie heeft nu de crisisopvang aan de Jan de Heemstraat, waar mensen die tijdelijk dakloos raken ondergebracht worden. Daar is ook de winteropvang en sociaal pension gevestigd. DNO geeft er echter de voorkeur aan om de opvang van daken thuislozen te scheiden van de crisisopvang.

De twee doelgroepen passen niet bij elkaar. De crisisopvang huisvest veel gezinnen en ook steeds meer jongeren die op weg geholpen moeten worden. Dat voegt slecht met de groep daken thuislozen bij het sociaal pension.

In een andere motie stelde de SP voor om de crisisopvang te plaatsten in panden in Overdie die leegkomen omdat ze gesloopt zullen gaan worden. Het lijkt de partij goed om deze mensen op te nemen in een wijk, in plaats van een opvanghuis. Ze moeten tussen anderen wonen, in een normale woning. De is de beste manier om weer op eigen benen te kunnen staan.

Positief

Wethouder Meijer wilde wel erkennen dat de Jan de Heemstraat 'misschien niet de beste plek’ is voor de crisisopvang. "Op zich staan we positief tegenover de visie achter de motie." Maar de motie wees hij af. Net als de rest van de gemeenteraad.

[Alkmaarsche Courant, 17 juli 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR – “Sodemieter op. Je denkt toch niet dat ik daar in ga!” Tineke van der Gulik was net met Ben Kievits in het huwelijksbootje gestapt toen er voor haar neus een helikopter landde.Om het bruidspaar naar Heiloo te brengen. uiteindelijk stapte de buschauffeur toch in.

Ben zit veelvuldig in een helikopter. Hij werkt namelijk op zee, op een boortoren. Tineke had al wel eens gevraagd of ze mee mocht. Nee, dat mocht dus niet. Dus had Ben iets bijzonders voor de huwelijksdag bedacht. Helemaal in Emmer-Compascuum huurde hij een heli. Als landingsplaats werd een plek bij de Geestmolen in het Alkmaarse Hoefplan uitgekozen. Bij het paar om de hoek. Die plek had bij de gemeente nog al wat voeten in aarde voordat de vergunning verkregen werd.

Het bruidspaar stapt in de helikopter.
Het bruidspaar stapt in de helikopter.
foto JJ foto/Dick Breddels

Maar gisteren was het dan zo ver. Met een oldtimer ging het van het stadhuis naar de molen. Zogenaamd voor een mooie fotosessie. Toen met donderend lawaai de heli naar beneden kwam zag Tineke de bui al hangen. "Oh, wat erg. Hoe kom je daar nu weer aan!", beet ze haar kersverse eega toe.

Nadat ze van de eerste schrik, glunderde ze. “Dit is geweldig, maar ik durf niet. Ik heb hoogtevrees.” Nadat ze gerustgesteld was nam ze voor de zekerheid maar afscheid van de familie en nam plaats achter de piloot.
Waarna de helikopter over de Van Ostadelaan scheerde. Voor een rondje Alkmaar met als eindbestemming restaurant Klein Varnebroek in Heiloo.
De gasten bleven met beide benen op de grond. Zij werden vervoerd met een Engelse dubbeldekker.