Wijknieuws

Geheel tegen de traditie in een stuk uit een circulaire van een politieke partij. Leefbaar Alkmaar slaat echter dermate de kop op de spijker dat het buurtoverleg, ondanks dat zij niet politiek geaard is, toch dit stuk wilde plaatsen.

Al eerder merkte Renate Heijstra van het Comité Disco Westrand NEE! op dat wethouder Van Vliet haar betichtte de Alkmaarders 'op het verkeerde been' te willen zetten. Ook hier rijst wederom de vraag wie wie nu op het verkeerde been wil zetten. Eerder al merkte de heer De Vries op dat de gemeente de WOZ waarde explosief laat stijgen (met 50 tot 75%). De landelijke politiek stelde een maximale stijging van 1,5% voor. Dit op de koopkracht enigszins te kunnen handhaven. 
Wethouder Cor van Vliet had hier geen boodschap aan en heeft geprotesteerd.

Alkmaar wil meer, veeel meer....Oktober 2004

OZB

Het heeft even geduurd, maar het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op de verwachting van de fractie van Leefbaar Alkmaar dat de verhoging van de OZB in Alkmaar aanmerkelijk hoger zou uitvallen dan de afgesproken 3,5 procent. Wethouder Van Vliet vindt de suggestie van Leefbaar Alkmaar 'misplaatst' en spreekt van 'op het verkeerde been zetten'

Hij komt met rekenvoorbeelden waaruit zou moeten blijken dat de OZB-verhoging daadwerkelijk 3,5 procent is. Voorbeeld 1 van de wethouder: Eigenaar/gebruiker van een flat betaalt in 2004 aan OZB 163 euro. Met 3,5 procent verhoging zou het bedrag moeten worden 169 euro. Het wordt echter, aldus Van Vliet, 194 euro. Dat is een OZB-stijging van 19 procent. Voorbeeld 2 van de wethouder: Eigenaar/gebruiker van een rijtjeshuis betaalt in 2004 aan OZB 283 euro. Met 3,5 procent verhoging zou het bedrag moeten worden 293 euro. Het wordt echter, aldus Van Vliet, 313 euro. Dat is een OZB-stijging van 11 procent.

De fractie van Leefbaar Alkmaar stelde in juli: 'Het lijkt erop dat straks dubbel wordt geïncasseerd'. Door de combinatie van de hogere WOZ-waarden en de 3,5 procent verhoging van de OZB kan de burger fors hoger worden aangeslagen. De hogere WOZ-waarde beïnvloedt ook de waterschapsbelasting en de rioolrechten. Overigens is Leefbaar Alkmaar van mening dat de OZB niet meer dan trendmatig mag worden verhoogd: 1 ,5 procent.

Leefbaar Alkmaar rekende in juli uit dat de OZB-verhoging voor sommige huishoudens veel hoger zou kunnen uitkomen dan 3,5 procent. Met de voorbeelden die de wethouder nu geeft, onderschrijft hij in feite de stellingen van Leefbaar Alkmaar. De OZB gaat niet 3,5 procent omhoog, maar in sommige gevallen bijna 20 procent, zoals Leefbaar Alkmaar in juli reeds zei.

Wie zet de bevolking nu op het verkeerde been? Is dat Leefbaar Alkmaar, dat zegt dat de OZB-verhoging aanmerkelijk meer bedraagt dan 3,5 procent? Of is dat het college van OPA, PvdA en CDA, dat zegt dat de OZB-verhoging 3,5 procent is, maar in de praktijk een verhoging van 10 tot 20 procent blijkt te zijn. 

(Leefbaar Alkmaar: bericht voor leden en belangstellenden)

Afscheid nemen van een zeer actief medewerker….

Heel erg jammer vinden we het om afscheid te moeten nemen van een zeer gewaardeerd medewerker. Een zeer actief persoon, die zich te allen tijden heeft ingespannen voor de Geestmolen. Namelijk Kees Komen.

Vele stukken van zijn hand heeft u mogen lezen, stukken over de straatnamen, maar ook over de historie over onze wijk, schreef Kees het nodige. Dat was niet het enige wat Kees deed. Hij controleerde ook de teksten op grammaticale fouten. Ook redigeerde hij alle teksten.

Dit deed hij vele jaren. Al vanaf het begin was hij betrokken bij het Buurtoverleg de Hoef ‘Geestmolen’ en ook ons buurtblad de Geestmolen.

Verder was Kees ook betrokken bij meerdere vergaderingen, die niet altijd met de PR te maken hadden. Daarvoor verschenen ook diverse stukken onder zijn naam. Ook voor ‘Songlines over de Hoevervaart’ in 1999, was hij erg druk bezig. Of zoals recenter, met het inrichten van de historische straat voor het Wijkenfeest Historie en Victorie op 26 en 27 juni j.l. in het kader van 750 jaar Alkmaar.

Na bijna 10 jaar ‘Geestmolen’ heeft Kees besloten om het wat rustiger aan te gaan doen en te gaan genieten van een nieuwe fase in zijn leven en daarbij willen wij hem veel geluk en succes toewensen.

Namens het bestuur van
Buurtoverleg de Hoef ‘Geestmolen’

Niet alleen in onze buurt zijn er problemen met de bouwdrift en de gang van zaken van het college van Alkmaar. DE begrippen 'onderhandelen' en 'inspraak' worden érg ruim geïnterpreteerd!

[Alkmaarsche Courant; 23 oktober 2004]

van onze verslaggever

Alkmaar - Het wijkcomité Lyceumbuurt/Landstratenkwartier is boos over de gang van zaken rond een bouwplan voor licht verstandelijke gehandicapten op de Popelmanslaan in Alkmaar.

Het gaat om een plan van woningstichting Willibrordus voor de bouw van vier appartementen tussen de nummers 1 en 3. Daar komen mensen te wonen met een verstandelijke handicap.

De buurt valt over het verdwijnen van tien parkeerplaatsen.

Alternatief

Volgens voorzitter Jan Peereboom van het wijkcomité zou de gemeente na klachten uit de buurt een alternatief hebben voorgesteld met twee woningen en parkeren op eigen terrein. Toch heeft Willibrordus het originele bouwplan ingediend, tegen de afspraken in die zouden zijn gemaakt tussen bewoners, gemeente en corporatie op een voorlichtingsbijeenkomst. Eerst zou het verkeerskundig advies worden afgewacht.

,,Als klap op de vuurpijl staat op de website van Willibrordus te lezen dat de welstandcommissie het bouwplan heeft goedgekeurd en de onderhandelingen met omwonenden in 2004 afgerond worden. Welke onderhandelingen?'', aldus Peereboom. Hij kondigt aan zonodig juridische stappen te zullen ondernemen.

Willibrordus kon gisteren geen commentaar geven. 

[Alkmaarsche Courant; 23 oktober 2004]

Hij is donderdag met veel gejubel van de gemeente Alkmaar, de Kamer van Koophandel, de provincie en de Rijksoverheid aangekondigd: de digitale wolf in Schaapskleren. Het gaat om het via internet regelen van bouwaanvragen, met name voor bedrijven. Alles is erop gericht die aanvragen zo snel mogelijk door de ambtelijke molen te jassen. Daar zit het gevaar De Alkmaarse wethouder Cor van Vliet belichtte de zaak uiteraard vooral van (zijn) positieve kant: "Het proces kan worden versneld en irritaties over de trage overheid kunnen zo worden weggenomen."
Gewezen wordt op bouwprojecten die stil komen te liggen door eindeloos durende bezwaarprocedures, die vaak voor de rechter eindigen.

"Dan heb je dus alleen maar verliezers", roept Van Vliet.

De sociaal-democraat zou zich alleen al voor deze opmerking diep (PvdA-rood) moeten schamen. Daarmee schoffeert hij namelijk alle mensen die zich veelal om volstrekt legitieme redenen verzetten tegen vaak monstrueuze bouwplannen van bedrijven. Dat het verzet legitiem is, blijkt wel uit de vele keren dat zij gelijk krijgen van de rechter.
Dan wil Van Vliet blijkbaar liever dat de procedure zo snel wordt, dat de mensen amper nog tijd krijgen om zich in plannen te verdiepen en eventueel bezwaar te maken. 

Het is triest als een wethouder plannen van het bedrijfsleven boven de democratische rechten van burgers gaat stellen.

MATTHIE BERGMAN

 ReK