Wijknieuws

[Alkmaarsche Courant; december 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER ALKMAAR -Er is nog geen overeenstemming tussen hospice en de Pius Stichting over de financiering van de bouw van een nieuw onderkomen van het hospice in de Alkmaarse Pius X kerk. Dat zeggen woordvoerders van de Pius Stichting en van de Matthias-Laurentiusparochie waartoe de Pius X behoort. Een bijeenkomst op 25 januari waarin het parochiebestuur opening van zaken zou geven over de toekomst van de Pius X (en van de Don Boscokerk) gaat niet door.

Gisteren meldden bronnen in de Pius X kerk dat de financiering rond zou zijn. De Pius Stichting zou daarover een akkoord hebben bereikt met het hospice, een onderkomen voor terminale patiënten. De Pius Stichting, die al13O jaar bestaat, speelt een bemiddelende rol bij het opzetten van projecten voor ouderenzorg. Bestuurslid D. Groot zegt dat de Pius Stichting graag z'n rol wil spelen bij de verhuizing van het hospice naar de Pius X-kerk. "Het is een schitterend project." Maar het is nog lang niet rond, voegt hij eraan toe. "Er zijn nog zoveel zaken te regelen. Wij staan in de startblokken maar je hebt met vier partijen te maken: bisdom, parochiebestuur, hospice en de gemeente. De neuzen moeten allemaal dezelfde kant opstaan. Dat staan ze ook wel maar het wachten is op besluiten."

Pastor Jan Bus bevestigt de visie van Groot. "Er is geen kostenberekening, er is geen uitspraak over wel of niet verkopen. Het klopt dat het bisdom aarzelt." Bus zegt het 'heel vervelend' te vinden dat er nog zo veel onzekerheden zijn. "We hadden gehoopt volgende maand iets in handen te hebben. Helaas."

[Alkmaarsche Courant; 18 december 2004 ]

van onze verslaggever

Alkmaar - Een plan voor zowel sportvoorzieningen als woningen op het terrein van Alcmaria Victrix in De Hoef. Het is gemaakt door de sportvereniging zelf, samen met architect Sander Douma en de PvdA in Alkmaar. De drie partijen informeren komende dinsdag de betrokkenen, zoals de politiek in Alkmaar.

Tot die tijd willen de drie nog niet veel meer loslaten over de plannen. Behalve dan dat ze het motto 'Alkmaar gaat voor de hoogste sport' hanteren. En dat ze inspelen op ontwikkelingen in de stad. Namelijk dat de grenzen zijn bereikt, en dat plekken voor grote bouwprojecten schaars zijn.

Het plan speelt daar op in, waarbij de bouw van woningen het meest opvalt. De bedenkers geven ook aan dat naar de parkeren, architectuur en financiën is gekeken.

Op de terreinen van Alcmaria Victrix wordt nu gevoetbald en er is een nieuwe voorziening voor soft- en honkbal. Alcmaria heeft de afgelopen jaren meegedaan in de discussie met Jong Holland en AFC '34 om te komen tot samenwerking, fusie en verhuizing naar een nieuw sportcomplex in de Westvleugel. Dit idee van toenmalig sportwethouder Henk Eggermont viel niet in goede aarde. Jong Holland en Alcmaria hechten aan hun zelfstandigheid 

In de aanval
Jong Holland ging zelfs in de aanval en maakte een plan waarin (na eventueel vertrek van de drafbaan) een nieuwe indeling van het terrein ruimte zou geven voor sport én wonen. Het is een idee waar de Alkmaarse politiek zeer sympathiek tegenover staat.

Nu heeft dus ook Alcmaria een plan waarin woningbouw voorkomt. In de wandelgangen is in het verleden wel besproken om de velden van Alcmaria te gebruiken voor woningbouw. Dat leek te drastisch. Maar PvdA'er Paul Klink zei dit voorjaar wel dat door herschikking van de velden woningbouw mogelijk zou kunnen zijn. De club zou er dan kunnen blijven spelen. Klink liet bij die gelegenheid de suggestie vallen om er een sporthotel te vestigen.

[Alkmaarsche Courant; 22 december 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Een vergaande visie heeft architect Sander Douma geschetst voor de kruising van de Terborchlaan en de randweg. Op elke hoek hoogbouw, om te wonen, maar ook om allerlei sportfuncties in te realiseren, zoals een sporthotel. In dit idee (een 'plan' mag het nog niet genoemd worden) gaat hoogbouw echt hoog: tot negentig meter, ofwel dertig verdiepingen.

Gisteravond werd het gepresenteerd als een coproductie van sportvereniging Alcmaria Victrix en de fractie van de PvdA. Het lijkt vooral bedoeld om de discussie los te maken. Over waar en hoe te bouwen in de toekomst. En om het taboe rond hoogbouw te doorbreken.

Het is begonnen bij Alcmaria, dat na mislukte gesprekken over fusie de toekomst van het eigen terrein onder de loep nam. Door optimalisering komt een veld vrij, waar woningen gebouwd kunnen worden, wat weer geld oplevert voor een nieuw clubgebouw. Er kwam contact tot stand met de PvdA. Douma, architect van onder meer de wielerbaan, werd gevraagd een ontwerp te maken.

Douma ging vervolgens veel verder, en betrok ook de drie andere hoeken in een ,stedenbouwkundige schets'. Op de plek van Alcmaria (17.000 vierkante meter) woningen in hoogbouw van dertig lagen. Aan de overkant van de Terborchlaan, waar nu een park is, ook een flat, maar daar 24 lagen.

Aan de overkant van de randweg voorziet Douma opwaardering van het Sportpaleis (wielerbaan), onder meer door er een sporthotel van enige hoogte te realiseren. Sportcomplex De Meent kan een entree krijgen van allure, ook met hoogbouw, waarin allerlei aan sport gelieerde functies kunnen komen. Douma ziet legio mogelijkheden om er een 'schitterende sportrand’ van te maken.

De vier hoge gebouwen hebben duidelijk raakvlakken in hun architectuur, waaraan hoge eisen gesteld moeten worden, meent PvdA'er Jan Jansen. Uitgangspunt is dat ook architectuur cultuur is. In het ontwerp zitten 550 tot 600 woningen en het is, aldus Douma, realiseerbaar omdat het allemaal gemeentegrond is. Het hele project zou (grove schatting) 12,5 miljoen op kunnen leveren.

Voor de PvdA gaat het om een visie over bouwen voor de toekomst. Tot 2015 moeten nog 4000 woningen gebouwd worden in de stad. Inde binnenstad kan dat niet, en in de wijken daar omheen is nauwelijks plaats, terwijl je ook niet elk grasveldje moet willen bebouwen. Dus moet je hoe dan ook de hoogte in, zegt Jansen. Waarmee dus niet gezegd is dat dit het moet zijn. Je kunt, meent de PvdA’er, ook over de weg heen bouwen. Ook dat is zeer efficiënt gebruik van de ruimte.

Gisteravond werd het idee gepresenteerd in De Meent. De vraag die nu aan de politiek gesteld gaat worden, is of het de moeite van verder onderzoek waard is. De PvdA zal een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad brengen. 

Maquette van het idee van Sander Douma

Maquette van het idee van Sander Douma. Van links naar rechts loopt de Terborchlaan, van onder naar boven de randweg. Linksonder De Meent, rechtsonder Alcmaria Victrix. Linksboven het Sportpaleis. Op ieder hoekpunt staat een fors gebouw. De zwarte blokken rechts zijn de bestaande flats in De Hoef.

 

[Alkmaarsche Courant; 23 december 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -De parochianen van de r.-k. Pius X kerk in De Hoef houden er rekening mee dat tijdens de komende Kerstmis voor het laatst grote vieringen zullen worden gehouden in hun kerk.Zoals het er nu naar uit ziet wordt de liturgische ruimte van de kerk sterk verkleind, omdat het hospice een deel van het gepouw zal Overnemen. Op 25 januari wil het bestuur van de Matthias-Laurentiusparochie waaronder de Pius X valt, de plannen presenteren.

De Matthias-Laurentiusparochie verkeert al geruime tijd in onzekerheid over de toekomst van de vier kerken die ervan deel uitmaken: de Josephkerk aan de Nassaulaan, de Don Boscokerk aan het Geert Groteplein, de Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord en de Pius X kerk. Bisdomen parochie zelfwilden de Joseph en de Lacurentius open houden en de Don Bosco en de Pius X sluiten. Vanuit de laatste kerk kwam veel verzet. Waarna de opzet in die zin is gewijzigd dat de Pius X in verkleinde opzet open zou kunnen blijven, mits er een medegebruiker zou worden gevonden.

De onzekérheid wordt veroorzaakt door onder meer het bisdom Haarlem, dat aarzelt richting aan te geven. Ook nu nog is onzeker of het bisdom met de ideeën die leven over de toekomst van de Pius X, kan instemmen. Het bisdom heeft al wel ingestemd met medegebruik van de gebouwen. Voordat op 25 januari opening van zaken kan worden gegeven, moet het parochiebestuur nog met Haarlem om de tafel. 

Financiering
De houding van het bisdom is beslissend, want het hospice heeft de financiering van de Pius-plannen inmiddels rond, volgens ingewijden. De gesprekken raakten voor de zomer in het slop, doordat er onenigheid ontstond tussen het hospice en de Pius Stichting. Die stichting heeft niets te maken met Pius X kerk. De stichting was eigenaar van het voormalige bejaardentehuis aan het Nassauplein waar later het conservatorium was gehuisvest. Nu staat er op die plek een appartementengebouw. Met de opbrengst van de verkoop van de grond, financiert de Pius Stichting nu maatschappelijke projecten.

De gesprekken tussen het hospice en de Pius Stichting zijn recent weer op ga:ng gekomen, en er is zelfs een akkoord over de financiering van het Pius-project, zo wordt gemeld. Overeenstemming met de kerk is er evenwel nog niet, zo meldt het bestuur van de parochie dat verder geen mededelingen wil doen. 'Het is niet zo eenvoudig als velen wel eens denken. En het is zeker geen gelopen race. Na overleg met het bisdom zijn we misschien in staat om meer duidelijkheid te verschaffen', aldus een mededeling in het parochieblad.

Het hospice is al veel langer in beeld als medegebruiker van de gebouwen van Pius x. Het hospice, een huis waar zieken kunnen worden verzorgd die in hun laatste levensfase verkeren, is te krap behuisd. Het is gevestigd in het zorgcentrum Westerlicht aan de Prinses Julianalaan. Daar heeft men vier kamers ter beschikking waar de vraag vele malen groter is.