Wijknieuws

[Stadskrant 23 maart 2005]

Radio Alkmaar lokaal zond zaterdag 5 maart weer het politiek radiocafé 'De Publieke Tribune' uit. Net als voorgaande keren was de sfeer gemoedelijk en werd er onder het genot van eendrankje gesproken over vier actuele onderwerpen.

Alkmaar 2030

Alkmaar 2030, weliswaar nog toekomst, maar binnen de gemeente krijgt dit onderwerp al aandacht. De details voor dit project moeten nog uitgewerkt en vastgesteld worden, maar de gasten aan tafel beschouwen het groeien van Alkmaar en de woningbouw als een belangrijk aspect voor de lange termijn. John van der Rhee (OPA) attendeerde de anderen er op dat veel groei ook grotestedenproblematiek met zich mee zal brengen. Ook D66 streeft niet naar groei, zo viel Nico Alsemgeest bij. Hoewel de populatie niet toeneemt, verschuiven de leeftijdsverhoudingen wel en neemt het aantal personen per huishouden af. Daardoor zal er behoefte komen aan meerouderenwoningen in een wijk, zodat men 'van de wieg tot het graf' in.dezelfde wijk kan blijven wonen, zo pleitte Jan van Schaik van SP. Anjo van de Ven (Groenlinks) vulde aan dat ook de voorzieningen en milieuvraagstukken van belang zijn. Jan van Schaik riep tenslotte op -vanwege de stijgende huizenprijzen -tot het stellen van garanties zodat Alkmaarders in Alkmaar kunnen blijven wonen, ook de lagere inkomens.

Vrouwvriendelijk

Dan de vraag of Alkmaar vrouwvriendelijk is. Het gesprek tussen Maya Bolte (LA), Jolanda de Bont (WD) en Carolien de Bruijn (PvdA) ging in eerste instantie over de politiek. Leefbaar Alkmaar kiest heel bewust voor een evenredig verdeelde kieslijst. De dames van de andere partijen zien dat als ideaal, maar benadrukten dat hun partij kiest voor kwaliteit boven geslacht. Carolien de Bruijn gaf aan dat zij graag meer vrouwen in het college van burgerneesteren wethouders zou zien. Maya Bolte merkte tenslotte hier over op dat we ons wel eens zouden moeten afvragen waarom vrouwen zo kort in de politiek actief ziJn.

Of Alkmaar in het algemeen vrouwvriendelijk is, daarover waren alle dames aan tafel het wel eens, Alkmaar zet zich behoorlijk in voor zaken als kinderopvang, werkgelegenheid en allochtone vrouwen. Maar het kan altijd beter. Carolien de Bruijn: "We moeten niet zozeer in hokjes denken, Alkmaar moet gewoon mensvriendelijk zijn".

Bruisende stad

Is Alkmaar op gebied van evenementen een bruisende stad? "Wat is bruisend, er is in ieder geval een breed aanbod waaraan nu dankzij Stichting Promotie Alkmaar en anderen veel aandacht wordt geschonken", aldus Henk Foekema, cultuurverkenner bij de gemeente. Anjo van de Ven (Groenlinks) en Carolien de Bruijn (PvdA) missen wel de aandacht in de landelijke media, waardoor Alkmaar op de kaart gezet kan worden. Sportculturen uitgaan kunnen ook een bijdrage leveren aan het bruisen, volgens Anjo van de Ven. Het voorstel van presentator Ron van der Werf om 11 juni -de verjaardag van Alkmaar als stadsfeestdag uit te roepen wordt enthousiast ontvangen. Maar dan wel iets innovatiefs en een ander feest dan de 8 oktoberviering. De vraag blijft wel wie voor de middelen moet zorgen.

Discotheek

Renate Heijstra van Comité Disco Westrand Nee ziet graag een discotheek in Alkmaar, maar niet aan de Westrand. Het gebied heeft als bestemming buitensport en -recreatie. Er zijn volgens het comité voldoende alternatieven te bedenken. Maya Bolte (LA) vindt het jammer dat de gemeente geen eigenaar meer is van de grond van het AZ stadion, want de combinatie AZ-disco zou ideaal zijn, zo net buiten de stad. Naar aanleiding van een vraag van John van der Rhee (OPA) stelde Hans Tanger dat wat de VVD betreft er best een discotheek aan de Westrand mag komen, zolang de ondernemer maar aan de gestelde eisen voldoet en bijvoorbeeld geen overlast voor de omwonenden veroorzaakt.Aan de andere kant vraagt de VVD zich af of een discotheek nog wel zo zinvol is, nu Heerhugowaard ook een discotheek krijgt en met Uitgeest op kleine afstand. Volgens Leefbaar Alkmaar heeft een stad als Alkmaar er gewoon recht op.

Meer informatie: Comité Disco Westrand NEE!

[Alkmaars Weekblad; 23 maart 2005]

ALKMAAR -
Muziek verbroedert en verzustert. Dat was te merken op de muziekavond 'A Way of Life' in het muziekcentrum aan de Vliegerstraat. Zaterdagavond werd de spits afgebeten door Colin Nicol, met authentieke doedelzakmelodieën. Daarop volgden een optreden in Esperanto, Nederlands-Indische muziek van het Rosarium Orkest, didgeridoo-klanken van Birrkuta en Braziliaanse samba van de Bateria Unidos d' Alcmaria. De daverende Afrikaanse percussie van Nafaya en het swingende 'Swimmin' in Flames' sloot de avond af.

eert 'A Way of Life'
Foto: Ton Voermans.

[Alkmaarsche Courant; 24 maart 2005]

ALKMAAR -Wethouder Hans v Meijer wil het opbouwwerk in Alkmaar op andere leest schoeien. In een 'voorzet' die de discussie los moet maken, is het uitgangspunt dat bewonersorganisaties zelf moeten kunnen kiezen: zij bepalen welke ondersteuning ze nodig hebben.

Meijer vindt dat nu onvoldoende duidelijk is waar het opbouwwerk zich op richt. Opbouwwerk helpt inwoners, en vooral bewonersorganisaties, bij inspraak en participatie. Begin vorig jaar werd duidelijk dat de gemeente het anders wil, al leek die opinie vooral ingegeven door de noodzaak te bezuinigen bij Kern 8, de organisatie waar de opbouwwerkers in dienst zijn. De gemeente ‘koopt’ daar uren opbouwwerk in. Besloten werd dat in elk geval veel minder te gaan doen. Het automatisme dat elke bewonersorganisatie ondersteuning krijgt, moest er in elk geval uit.

Dat blijkt ook uit de ideeën die Meijer nu presenteert. Hij komt namens het college van B en W, met een aantal voorstellen. Meijer ziet een rol weggelegd voor een opbouwwerker die als ‘vraagbaak’ kan optreden, een ‘ombudsfunctie’ kan vervullen voor burgers. Meijer denkt aan ‘een oude rot’ die het klappen van de zweep kent. Het zou een halve baan kunnen zijn.

De rol die het opbouwwerk heeft binnen het wijkgericht samenwerken wordt wat Meijer betreft tegen het licht gehouden. Bewonersorganisaties en wijkcoördinatoren moeten samen bepalen welke steun nodig is. Daarvoor is een eigen budget beschikbaar.

Verder kan ondersteuning gegeven worden bij bijzondere projecten. Staat in een bepaalde wijk is groots te gebeuren, een bouwplan of iets dergelijks, dan kan een buurtorganisatie hulp krijgen. Maar de wijk kan zelf bepalen welke ondersteuning, zegt Meijer. Het kan zijn opbouwwerk, maar als de wijk behoefte heeft aan een verkeersdeskundig of bouwkundig advies, dan kan die ook ingehuurd worden. Meijer: "Die flexibiliteit willen we inbouwen."

De wethouder wil dat wijkorganisaties op den duur een eigen budget hebben waarmee ze ondersteuning kunnen financieren. Meijer wil hiermee experimenteren. In 2006 kan één bewonersorganisatie de proef op de som nemen.

Voor de woningcorporaties ziet Meijer ook een rol weggelegd bij het bevorderen van de leefbaarheid in wijken en buurten en bij het ondersteunen van bewonersgroepen.

Op den duur zal het ook geen automatisme meer zijn dat opbouwwerk bij Kern 8 wordt ingekocht. Bewonersorganisaties en gemeente kunnen ook voor een ander kiezen, en Kern 8 dient zelf ook de 'markt' op te gaan. Meijer wil de organisatie daarvoor wel de tijd geven.

De inspraak start nu. Uitvoering wordt vanaf 2006 verwacht. Opbouwwerk helpt inwoners, en vooral bewonersorganisaties, bij inspraak en participatie. Voor hen is dit een 'must'. Uit onderzoek is gebleken dat de problemen bij Kern 8 te wijten zijn aan het geringe bedrag dat de gemeente betaald voor hun diensten. Eigenlijk zou het tarief verdubbeld moeten worden.
De tarieven gaan fors omhoog maar totale bedrag blijft gelijk dus het kan niet anders dan dat fors beknot wordt op de hulp voor bewonersorganisaties. De helft van de formatieplaatsen bij Kern 8 moet verdwijnen en de Repro Service ligt om deze reden al maanden stil.
Onnodig te zeggen dat de wijk en buurtorganisaties niet blij zijn met deze ernstige aantasting van hulp om wegwijs te worden in de politieke slangenkuil om zo hun wijk en buurten leefbaar te houden...

[Noordhollands Dagblad; 25 maart 2005]

Het wordt geen gewone discotheek, maar een club. 'Club Elements'. De plannen die de Alkmaarse Meta Bodenberger (33) heeft voor het nieuw te bouwen horecacomplex in Alkmaar-west zijn groots, zo was gisteren in deze krant te lezen. De gemeente is met haar in zee gegaan omdat haar voorstel aan alle voorwaarden voldeed. Wie gaat er schuil achter deze rasechte horecavrouw, die ook wel een ADHD'tje wordt genoemd?

Meta Bodenberger

Meta Bodenberger: "Van mij mogen ze alle belastingkantoren in Nederland slopen." Foto John Oud

Wonen

"Je kan rustig zeggen dat ik in de plaats Noord-Holland woon. Ik ben al minsten vijftien keer verhuisd in de provincie. Nu woon ik in de Spoorbuurt in Alkmaar. Daar heb ik een huis gekocht. Alkmaar bleef toch wel trekken."

Eten

"Culinair. Ik ben gek op eten. Daarom sta ik vaak in de keuken. En anders zoek ik restaurants op met sfeer. Henry's in Alkmaar bijvoorbeeld."

Drinken

"Doet u mij maar een Jack Daniels met cola alstublieft. Ha, ha, ha. Ik ken zo'n beetje alle cafés hier. Ik begin meestal in de Corridor en we belanden uiteindelijk in de Joey's. Ik was eens te stappen in Bergen en we hadden een discussie over Alkmaar. Dat je toch wat mist. Toen werd ik uitgedaagd om een ontwerp te maken voor een uitgaansgelegenheid. Het resultaat heb je gezien."

Mijden

"Donkere steegjes. En confrontaties. Ik heb vrijwel nooit ruzie. Ik probeer dingen meestal op te lossen met vriendelijkheid en een weerwoord dat ergens op slaat. Agressie mijd ik ook."

Ergeren

"Aan onbeschoftheid. En aan het gebrek aan respect voor een ander. Ik erger me ook aan vloeken en tieren en aan egocentrisch gedrag. Er is weinig hulpvaardigheid meer."

Veranderen

"Dagelijks zie ik veranderingen bij me. Dat is prima. Goed voor de groei en ontwikkeling van mijn persoonlijkheid."

Ontspannen

"Lekker met vrienden ergens zitten, lachen en praten. Buiten het werk om. Samen koken en naar het strand gaan. Ik ga ook graag naar familie. Dat is mijn ontspanning."

Inspannen

"In span me in voor goede dingen. Ik wil er graag zijn voor anderen. Als voorbeeld dienen. Bijvoorbeeld voor mijn nichtje. En ik span me in voor zaken die ik leuk vind. Vind ik leuk. Ik ben van huis uit enthousiast. Ze noemen me ook wel eens ADHD'tje. Maar dat vind ik niet erg. Gelukkig ken ik geen nare kant van inspannen."

Geloven

"In mezelf. Ik hang geen geloof aan. Respect hebben voor de medemens. Daar geloof ik in. Want dan moet alles goed komen. Enje moet vooral geloven in watje doet en waar je voor staat."

Slopen

"Van mij mogen ze alle belastingkantoren in Nederland slopen."

Ontsnappen

"We hebben enkele appartementen op Aruba en daar ver blijven we graag. Liefst met de familie, want die is heel belangrijk voor me. We vieren daar ook eens in de twee jaar de kerst."

Missen

"Een huisdier. Daar heb ik geen tijd voor."

Kopen

"Ik ben niet kooplustig. Geen shop-aholic, zeg maar. Als ik acht shirtjes en broeken moet hebben ben ik met een uurtje klaar. Voor cadeaus trek ik wat meer tijd uit. Die kies ik zorgvuldig."

Dromen

"Ik droom altijd. Als ik een droom heb gehad, staat de volgende al weer klaar. Als je een droom hebt, moet je er achteraan gaan. Daar bestaat het hele leven uit. Soms zeggen de mensen wel eens, hoe denk je dat te doen? Dan zeg ik, het is mijn droom en als ik het niet probeer, krijg ik er spijt van."

RUUD SCHMITZ

Meer informatie: Comité Disco Westrand NEE!