Wijknieuws

Er is een rel ontstaan rond de inrichting van de ruimte rondom 'Plan Bouwfonds', onderdeel van 'Plan Geestmolen'. Dit gaat met name over het eenzijdig breken van eerdere overeenkomsten door de gemeente zonder daarvan de partijen, zoals het Buurtoverleg, op de hoogte te stellen.

Bezwaarpunten/veranderingen zijn:

  • In de ecologische zone ten noorden (aan de Hoevervaart) loopt een weg terwijl afgesproken was dat dit ecologische zone zou blijven en dat deze zone volledig hersteld zou worden.
  • Het fietspad en groene grasveld is veranderd in een openbare weg met parkeerplaatsen.
  • Het geplande plein is veranderd in gedeeltelijk openbare weg, gedeeltelijk fietspad, gedeeltelijk parkeerterrein en de rest een pleintje.
  • Er komen extra parkeerplaatsen aan de uiteinden van de Willem Kalfstraat in de nu nog groene zone aan de Hoevervaart (kappen van groen en bomen). 

Zonder communicatie zijn de meeste zaken reeds aangelegd zoals de weg in de ecologische zone ten noorden van Plan Bouwfonds tegenover de Cornelis Buijsstraat zodat hier geen bomen kunnen worden herplant wat wel was wel afgesproken; en de weg met parkeerplaatsen waar alleen een fietspad met grasvelden zou komen.

Verder is opgevallen dat de terreinen van Plan Woonwaard (andere kant van de Willem Hedastraat) aan de oostkant doorgetrokken zijn tot aan de sloot bij het spoor. Afgesproken was dat hier ook een groenzone in stand zou blijven.

Bijgaand:

Gemaakt afspraken met de gemeente
Bezwaarschrift toekomstige bewoners

 Gemaakte afspraken met de gemeente

De afspraken met ‘Bewonerscommissie Cornelis Buijsstraat/Maertenshof’, ‘Buurtoverleg De Hoef Geestmolen’ en de gemeente zijn als volgt:

Ø Na wikken en wegen zijn de bewonersorganisaties akkoord gegaan met een extra kamer (laag 4) op de uiteinden van de huizenblokken aan het spoor.

Ø Omdat een natuurlijke doorloop ten noorden van fase 1 in de ecologische zone eigenlijk onvermijdelijk was is in overleg met de bewonersorganisaties besloten dat er een ‘hazenpaadje’ mag komen door de ecologische zone. Na de bouw zal de ecologische zone en (dichte) beplanting hersteld worden.

Ø Het bestaande fietspad naar de Willem Kalfstraat wordt opgeheven (wordt plein). Het nieuwe fietspad komt tussen enerzijds de blokken aan het spoor en anderzijds de studentenflat en het blok aan de Jan de Heemstraat te liggen (het groen tussen het fietspad en de studentenflats blijft gehandhaafd).

Ø De vuilstort, ook van de huidige containers aan de Willem Kalfstraat, komt ondergronds (op de verstrekte tekening o.a. pal naast kadaster nr 5897) waardoor de bestaande bomen aan de Willem Kalfstraat niet gekapt hoeven te worden die nu in de weg staan bij het ophalen van vuilnis. Toegang tot de ondergrondse containers vanaf de Willem Kalfstraat via de bestrating van het huidige fietspad.

Ø Er komt een herplant (ingetekend) van ongeveer 70 bomen waarvan 55 aan het fietspad om het verlies van de kap voor de bouw te compenseren.

Ø Aan weerszijde van fase 1 en 2 komt een voetpad waarbij die aan de spoorkant (oostzijde) iets breder is in verband met calamiteiten. Overleg met Piet Drommel (dec 2002) heeft geleid tot toestemming voor de kap van extra groen om dit mogelijk te maken (totaal meer dan 100 bomen).
Aan de westzijde wordt het fietspad gebruikt voor calamiteiten.

Ø Het geheel wordt autoloos. Verkeer wordt alleen toegestaan binnen de blokken van fase 1, 2 en 3 (afgesloten door een hek) en het doodlopende stuk aan de Willem Kalfstraat (zoals het nu al is). Parkeren vindt geheel binnen het blok plaats (norm 1½). Als buffer komen 6 à 7 extra parkeerplaatsen ten zuiden van plan Bouwfonds aan het oost-west stuk van de Willem Hedastraat (tussen plan Woonwaard en plan Bouwfonds).

Ø De zone tussen de kromme flat, studentenflat en het verlegde fietspad wordt een openbaar plein met speeltoestellen, bankjes en bomen (Willem Kalfstraat).

Ø Er komt een tweede speelterreintje (gepland aan het oost-west stuk van de Willem Hedastraat bv het doodlopende stuk aan het spoor).

Aldus vastgesteld tussen gemeente, Buurtoverleg De Hoef Geestmolen en bewonerscommissie Cornelis Buijsstraat / Maertenshof in 2002.


 Brief van eigenaren woningen Geestmolen project

Project nr: 390006, 3300096, 340003 en 3300067
Onderwerp: wijzigingen inrichting openbare buitenruimte.
14 februari 2005-02-20

Gemeente Alkmaar
T.a.v. dhr. Barten
Grond en gebouwen
Postbus 53
1800 BC Alkmaar

Geachte heer/mevrouw,

Op 9 februari '05 j.l. heeft er een voorlichtingsavond voor de definitieve inrichting van de openbare buitenruimte rond de nieuwe woningen van het geestmolen project plaats gevonden. Hier werden wij nieuwe bewoners onaangenaam verrast over de door de gemeente Alkmaar en Bouwfonds gewijzigde veranderingen, deze zijn al voor een deel uitgevoerd. Dit zonder overleg met en inspraak van de nieuwe bewoners. Dit vinden wij zeer teleurstellend.

Wij willen hierbij Bezwaar maken tegen deze doorgevoerde veranderingen, die een grote inbreuk maken op het woongenot van de eigenaren. Sommige eigenaren voelen zich nu misleid.

1) Het opheffen van het fietspad aan de westzijde en deze te veranderen in een doorgaande weg voor gemotoriseerd verkeer. Dit is in onze ogen niet acceptabel omdat de situatie daar niet om vraagt. De door de vertegenwoordigers van de gemeente ingebrachte redenering, dat er en gemeente norm bestaat dat er voor iedere woning er 1.5 parkeerplaats moet zijn. De gemeente Alkmaar telt de Carport van onze woningen voor 1 parkeerplaats, terwijl hij ruimte biedt voor 2 auto dus 2 parkeerplaatsen en wordt er voldaan aan deze norm. In dat geval kunnen de al door u geplaatste extra parkeerplaatsen komen te vervallen. Dit houdt tevens in dat de doorgaande weg er niet hoeft te komen. En het fietspad weer in ere hersteld kan worden.

2) Ook afzien van het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainers is voor ons niet te begrijpen. De redenering, dat het technisch moeilijk zou zijn, berust volgens ons op een omissie. Want binnen Alkmaar zijn op verschillende plaatsen, deze vuil containers al geplaatst De nu voorgestelde oplossing, is in onze ogen een grote verslechtering. Deze rolcontainers nemen veel plaats in bij de woningen. Daarbij de door de gemeente Alkmaar en Bouwfonds b.v. gecreëerde verzamelplaatsen zullen nooit genoeg ruimte bieden aan alle rolcontainers.Maar ook de plaatsing van deze verzamelplaatsen zal een deel van de bewoners het woongenot ontnemen. Deze verzamelplaatsen zullen gaan stinken, zijn onhygiënische en geven grote kans op Zwerfafval.

Wij bewoners zijn van mening dat er geen veranderende inzichten zijn ten tijde van de voorbereiding en de uitvoering van dit bouwplan. Hierbij wil ik u ook verwijzen naar de door de gemeente Alkmaar gemaakte afspraken met de bewonerscommissie Cornelis Buijsstraat / Maertenshof en buurtoverleg De Hoef Geestmolen.

Deze brief wordt geschreven met ondersteuning van de volgende bewoners;

Naam 

Adres

A. de Groot

N. de jong 

P. en C. van den Brug

J.A. Huinink 

M Rozema en P. van der Mark

B. de Geus en A. van Langen

D. Pronk en K. Ruiter 

IJ. Pronk en S. Nanna

T. Rijnders 

S. van Reden en S. Noortman 

A. v.d Meulen en C. Diekerhoff 

J. Brons 

Wij kijken uit naar uw reactie.

Vertegenwoordigers van huiseigenaren
T. Rijnders J. Brons

Met vriendelijke groet

J. Brons


Uit privacy oogpunt zijn de adressen uit bovenstaande brief verwijderd.

[zondagskrant; 20 maart 2005]

ALKMAAR –
In het Hoefplan, in het zuidwesten van Alkmaar, wordt momenteel het voormalige Geestermolen gerevitaliseerd. Waar tot voor kort kleinere bedrijven waren gevestigd, ontstaat een plezierige woonwijk met veel volwassen groen. Op het terrein worden inmiddels diverse kleinschalige woningbouwprojecten gerealiseerd.

Een aantal geschakelde woning is inmiddels klaar. Binnenkort wordt begonnen met de bouw van zeer in het oog springende appartementencomplex Jan de Heem, dat is ontworpen door Blue Architects uit Amsterdam. Een modern gebouw, opgetrokken in contrasterend oranje en rode baksteen, in een rustige buurt, vlakbij de binnenstad en het centraal gelegen NSen busstation. De duinen en zee zijn gelegen op fietsafstand. Kortom een zeer interessante locatie, aldus Frank Bakker van Broekman Makelaars!

Oranje baksteen

De architectuur van het woongebouw is op zijn minst markant te noemen.Het toonaangevende bureau Blue Architects uit Amsterdam tekende voor het opvallende ontwerp. De oranje en rode baksteen geven appartementengebouw Jan de Heem samen met de terug liggende gladgestreken donkergrijze voeg een bijzohdere uitstraling.

Loggia's

Het gebouw bestaat uit 19 appartementen verspreid over vier woonlagen. De indelingen van de 2 en 3 kamer appartementen zijn min of meer gelijk. Het verschil is het dimensionale reliëf van de loggia's, met de grote raampartijen aan de zuidwest zijde, die afwisselend in of uitspringen. De vloeren en de plafonds van de loggia’s zijn met houten delen afgewerkt. De appartementen op de begane grond beschikken over een eigen tuin

Indeling

De indeling van de appartementen is als volgt: entree, éen of twee slaapkamers die in afmeting verschillen; toilet, badkamer, berging/cv-kast en een ruime woonkamer met open keuken. Elk appartement heeft daarnaast een grote berging op de begane grond.

Moderne voorzieningen

De appartementen worden zonder keuken opgeleverd. De koper kan zelf bepalen hoe hij de keukeninrichting wenst. Hij heeft de keuze om dit of tijdens de bouw, in overleg met de aannemer af te spreken, dan wel geheel zelfstandig uit te (laten) voeren. Het sanitair in toilet en badkamer is afkomstig van bekende merken als Sphinx,. Mosa en Grohe. Alle deuren en ramen in de appartementen, alsmede de centrale toegamg- en bergingsdeuren, zijn voorzien van hangen sluitwerk met Politiekeurmerk Veilig Wonen weerstandsklasse 2.

Parkeerplaatsen

De hoofdentree is voorzien van een intercominstallatie met een elektrische deuropener. Het gebouw beschikt over een liftinstallatie. De woningen op de etages zijn via een galerij te bereiken. Achter het complex ligt een buitenterrein. Hierop bevinden zich onder meer 17 parkeerplaatsen die los bij te kopen zijn.

Deze zijn via een neerklapbare parkeerpaal afsluitbaar. Op het buitenterrein bevinden zich ook de ondergrondse afvalcontainers.

Bruto vloeroppervlakte appartementen: variërend van 80 tot 96 m2, de verkoopprijzen variëren van € 167:500,- tot € 212.500,- V.O.N. De verkoopprijs voor een parkeerplaats bedraagt € 6.000,- V.O.N.

Inschrijving is mogelijk tot en met donderdag 24 maart 2005.

Daarna zal toewijzing plaatsvinden doormiddel van loting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Broekman Makelaars, tel.: 072 - 562 5544.

Op zondag 20 maart was de spetterende multiculturele muziekavond ‘A Way of Life’ in het muziekcentrum te Alkmaar. Het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ had voor deze avond een aantal toppers weten te regelen die de avond letterlijk tot een daverend succes maakte.

Het muziekcentrum, waar gewoonlijk alleen bandjes oefenen, was nu het toneel van zeer uiteenlopende muzikale stijlen die de avond echt ‘multicultureel’ maakten. Alle genodigden (toegang gratis) werden hartelijk ontvangen met een kop koffie, thee inclusief een plak overheerlijke cake.

Onze charmante presentatrice: Renate Heijstra

Onze charmante presentatrice: Renate Heijstra

De spits werd om zeven uur afgebeten door Colin Nicol met authentieke schotse doedelzakmelodieën gevolgd door een optreden van Ans Valkering die ons meenam in de wereld van Esperanto. 
Oorstrelend was Het Rosarium orkest met Nederlands-Indische muziek ‘Kassian’. Met de spannende Didgi blues van de Didgeridoo school Birrkuta kwam de geest van de aboriginals helemaal tot leven. 
De sensationele sambaband ‘Bateria Unidos d’Alcmaria’ nam ons mee op een muzikale reis door Brazilië en kreeg de hele zaal met de voetjes van de vloer. Daarna waande men zich op een Afrikaans feest met de daverende percussie van ‘Nafaya’. 
De avond werd afgesloten door de swingende band ‘Swimmin' in Flames’.
De sfeer was heel ontspannen was en het publiek had het meer dan naar haar zin.

Tijdens deze avond werd ook de inwendige mens goed verzorgd. De professionele catering ‘DACpan’ serveerde culinaire hoogstandjes en tongstrelende hapjes. De organisatie was in handen van het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ die dit jaar haar tienjarig bestaan viert. 


Een avond die voor vele bezoekers nog lang zal naklinken!


Colin Nicol met authentieke schotse doedelzakmelodieën

Interview van Colin

Beste Colin, kun je ons wat vertellen over de historie van de doedelzak?

Alsof het niets is... Schotse taferelen

Esperanto is internationaal

Gezongen in het Espreanto Begeleid op gitaar

Ans Valkering legt uit wat Esperanto is en geeft een voorstelling

Het Rosarium orkest

rosarium Liedjes gezongen door Emmy Verhoef

De heimwee spreekt uit de Nederlands-Indische muziek Kassian

Didgi Blues

didgeridoo 

 

Birrkuta nam met publiek met de Didgeridoo’s Blues direct mee naar de mystiek van de Aboriginals.


De didgeridoo is een blaasinstrument afkomstig van de aboriginals in Australië. De didgeridoo is naast muziekinstrument ook onderdeel van rituelen en dreamtime vertellingen.

Om dit 40.000 jaar oude instrument te leren bespelen moet men bepaalde vaardigheden aanleren. Iedereen kan het leren, maar er moet wel aan worden gewerkt. Doordat bij het bespelen van de didgeridoo een bijzondere ademhalingstechniek wordt gebruikt, kan dit zeer ontspannend werken.

Didgeridooschool “Birrkuta”
Richard Warntjes
Bannewaard 42
1842 ED Alkmaar
072-5600334

www.birrkuta.com 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Samba Bateria Unidos d’Alcmaria

Samba 

samba 

De sensationele swingende sambaband ‘Bateria Unidos d’Alcmaria’ nam het publiek mee op een muzikale reis door Brazilië en kreeg de hele zaal met de voetjes van de vloer.

Voor info kunt u bellen naar Hans Duinmayer, telefoon 070-5646889 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nafaya

nafaya

 

De beelden spreken voor zich! 
De percussieband ‘Nafaya’ met geweldige Afrikaans tromgeroffel.

Afrikaanse percussie: docent Ibu Sylla: 06-13566229. Locatie ‘De groene slang’ Mient 13 Castricum
Afrikaanse dans en life percussie: docent Lamine Dramé: 06-10553414

Swimmin' in Flames

swimmininflames

Swimmin' in Flames is pas enkele maanden bezig maar speelden toch de sterren van de hemel!

Publiek

publiek 

 

Een zeer ontspannen sfeer voor jong en voor oud. 
Het aanwezige publiek had het enorm naar haar zin.

DACpan

DACpan

Tijdens deze avond werd de inwendige mens goed verzorgd door de professionele catering de 'DACpan'.
Na afloop was het dan ook even welverdiend uitblazen voor de heren en dame van de catering.

[Stadskrant 23 maart 2005]

Radio Alkmaar lokaal zond zaterdag 5 maart weer het politiek radiocafé 'De Publieke Tribune' uit. Net als voorgaande keren was de sfeer gemoedelijk en werd er onder het genot van eendrankje gesproken over vier actuele onderwerpen.

Alkmaar 2030

Alkmaar 2030, weliswaar nog toekomst, maar binnen de gemeente krijgt dit onderwerp al aandacht. De details voor dit project moeten nog uitgewerkt en vastgesteld worden, maar de gasten aan tafel beschouwen het groeien van Alkmaar en de woningbouw als een belangrijk aspect voor de lange termijn. John van der Rhee (OPA) attendeerde de anderen er op dat veel groei ook grotestedenproblematiek met zich mee zal brengen. Ook D66 streeft niet naar groei, zo viel Nico Alsemgeest bij. Hoewel de populatie niet toeneemt, verschuiven de leeftijdsverhoudingen wel en neemt het aantal personen per huishouden af. Daardoor zal er behoefte komen aan meerouderenwoningen in een wijk, zodat men 'van de wieg tot het graf' in.dezelfde wijk kan blijven wonen, zo pleitte Jan van Schaik van SP. Anjo van de Ven (Groenlinks) vulde aan dat ook de voorzieningen en milieuvraagstukken van belang zijn. Jan van Schaik riep tenslotte op -vanwege de stijgende huizenprijzen -tot het stellen van garanties zodat Alkmaarders in Alkmaar kunnen blijven wonen, ook de lagere inkomens.

Vrouwvriendelijk

Dan de vraag of Alkmaar vrouwvriendelijk is. Het gesprek tussen Maya Bolte (LA), Jolanda de Bont (WD) en Carolien de Bruijn (PvdA) ging in eerste instantie over de politiek. Leefbaar Alkmaar kiest heel bewust voor een evenredig verdeelde kieslijst. De dames van de andere partijen zien dat als ideaal, maar benadrukten dat hun partij kiest voor kwaliteit boven geslacht. Carolien de Bruijn gaf aan dat zij graag meer vrouwen in het college van burgerneesteren wethouders zou zien. Maya Bolte merkte tenslotte hier over op dat we ons wel eens zouden moeten afvragen waarom vrouwen zo kort in de politiek actief ziJn.

Of Alkmaar in het algemeen vrouwvriendelijk is, daarover waren alle dames aan tafel het wel eens, Alkmaar zet zich behoorlijk in voor zaken als kinderopvang, werkgelegenheid en allochtone vrouwen. Maar het kan altijd beter. Carolien de Bruijn: "We moeten niet zozeer in hokjes denken, Alkmaar moet gewoon mensvriendelijk zijn".

Bruisende stad

Is Alkmaar op gebied van evenementen een bruisende stad? "Wat is bruisend, er is in ieder geval een breed aanbod waaraan nu dankzij Stichting Promotie Alkmaar en anderen veel aandacht wordt geschonken", aldus Henk Foekema, cultuurverkenner bij de gemeente. Anjo van de Ven (Groenlinks) en Carolien de Bruijn (PvdA) missen wel de aandacht in de landelijke media, waardoor Alkmaar op de kaart gezet kan worden. Sportculturen uitgaan kunnen ook een bijdrage leveren aan het bruisen, volgens Anjo van de Ven. Het voorstel van presentator Ron van der Werf om 11 juni -de verjaardag van Alkmaar als stadsfeestdag uit te roepen wordt enthousiast ontvangen. Maar dan wel iets innovatiefs en een ander feest dan de 8 oktoberviering. De vraag blijft wel wie voor de middelen moet zorgen.

Discotheek

Renate Heijstra van Comité Disco Westrand Nee ziet graag een discotheek in Alkmaar, maar niet aan de Westrand. Het gebied heeft als bestemming buitensport en -recreatie. Er zijn volgens het comité voldoende alternatieven te bedenken. Maya Bolte (LA) vindt het jammer dat de gemeente geen eigenaar meer is van de grond van het AZ stadion, want de combinatie AZ-disco zou ideaal zijn, zo net buiten de stad. Naar aanleiding van een vraag van John van der Rhee (OPA) stelde Hans Tanger dat wat de VVD betreft er best een discotheek aan de Westrand mag komen, zolang de ondernemer maar aan de gestelde eisen voldoet en bijvoorbeeld geen overlast voor de omwonenden veroorzaakt.Aan de andere kant vraagt de VVD zich af of een discotheek nog wel zo zinvol is, nu Heerhugowaard ook een discotheek krijgt en met Uitgeest op kleine afstand. Volgens Leefbaar Alkmaar heeft een stad als Alkmaar er gewoon recht op.

Meer informatie: Comité Disco Westrand NEE!