Wijknieuws

[Alkmaarsche Courant; 5 april 2005]

Bouwproject Willem Hedastraat nadert voltooiing

Foto JJFoto/Michael Abels

ALKMAAR -De eerste bewoners hebben hun intrek genomen, terwijl aan de andere kant van de straat nog stevig wordt gebouwd. In de Willem Hedastraat is het, kortom, een drukte van belang.

Het bouwproject in De Hoef, ter hoogte van de Willem Kalfstraat, strekt zich in twee lange rijen uit langs het spoor. Bijzonder in het project van ontwikkelaar Bouwfonds is de ‘tussenstraat’, waar de achterkanten van beide rijen samenkomen. Ieder huis heeft er onder het balkon een carport. 

 

[Alkmaarsche Courant; 5 april 2005]

ALKMAAR -
Er komt een hek tussen de Willem Hedastraat in De Hoef en het fietstunneltje bij de Fritz Conijnlaan. Het hek moet voorkomen dat kleine kinderen die er op de rand aan het spelen zijn een paar meter naar beneden vallen.

Bewoonster M. Jorritsma van de Willem Hedastraat is al bezig met een afscheiding sinds ze de woning een jaar geleden betrok. Ze woont naast het tunneltje, met slechts een smalle strook gemeentegrond ertussen. Veel kinderen in de buurt spelen er, en op de een of andere manier voelen die zich zeer aangetrokken door de steile afgrond. "Ik roep de hele dag: pas op!", zegt ze.

Dus nam ze een jaar geleden al contact op met de gemeente. Allerlei ambtenaren kwamen kijken. Maar niemand gaf uitsluitsel, er volgde geen 'ja' en geen 'nee'. Jorritsma raakte geïrriteerd, kreeg het gevoel aan het lijntje gehouden te worden.

Toen deze krant afgelopen week navraag deed bij de gemeente, maakte een grote besluitvaardigheid zich meester van de betrokken ambtenaren.

Twee dagen later werd bekend dat er een hek komt. Het wordt besteld, aldus een zegsman. Ook het stukje gemeentegrond wordt afgeschermd.

[Alkmaarsche Courant; 5 april 2005]

VAN EEN MEDEWERKER 
ALKMAAR -De jeugd van Alkmaar-West kan weer dansen van plezier. Na een periode, waarin het voormalig buurthuis De Oase doodbloedde, heeft de wijk nu weer een eigen sociaal cultureel onderkomen. Hoewel Buurthuis Alkmaar West, de voormalige Oase,afgelopen zaterdag officieel werd geopend, vinden er al enige maanden activiteiten in plaats.

Buurthuis De Oase heeft een tijdlang niet goed kunnen functioneren omdat het voormalige bestuur niet adequaat tegen een aantal gebruikers was opgewassen. Niet het bestuur, maar de gebruikers maakten er de dienst uit. Daardoor was het mogelijk dat de wijkbelangen en de privé-belangen van sommige gebruikers door elkaar liepen. Dat alles was er aanleiding toe dat op 31 december 2003 de deuren van buurthuis De Oase dichtgingen. Echter niet voorgoed. Meteen na de sluiting werden plannen voor een doorstart gesmeed.

De jeugd van Alkmaar-West kan weer dansen in de voormalige Oase
De jeugd van Alkmaar-West kan weer dansen in de voormalige Oase. Foto JJFoto/Erwin Neles

Het was met name buurtbewoner Henk de Leeuw die zich voor het behoud van het buurthuis inzette. Op dit moment is hij het enige bestuurslid van Buurthuis Alkmaar West. In zijn openingsspeech wilde hij niet al te diep op de teloorgang van De Oase ingaan. "Ik wil echter ook niet verbloemen dat er heel veel mis was met De Oase. Toen ik hier twee jaar geleden kwam was deze oase beslist geen vruchtbaar oord, zoals de naam beloofde. Ik haalde dan ook opgelucht adem toen twee jaar geleden de deur voor een periode van negen maanden gesloten werd. Dankzij de gemeente Alkmaar die onvoorwaardelijk achter onze plannen voor een totaal nieuwe opzet van het buurthuis is gaan staan, konden we in die negen maanden een paar verbouwingen laten uitvoeren. We hebben een nieuwe bar, een nieuwe jongerenruimte en een nieuw kantoor."

Wethouder H. Meijer die de officiële opening verrichtte stelde dat een buurthuis nog steeds van deze tijd is. "Je schrikt als je ziet hoeveel Alkmaarders zich op dit moment uit de samenleving terugtrekken. Buurthuizen bevorderen de contacten tussen alle groepen van de wijkbewoners. Daarom ben ik blij dat Alkmaar-West nu weer een florerend buurthuis heeft." Meijer zette wel vraagtekens bij de huidige bestuursconstructie. "Het is de vraag of een eenmans bestuur wel zo wenselijk is." De buurt vindt dat vooralsnog geen bezwaar. Men is er heilig van overtuigd dat zonder de inzet van Henk de Leeuw het buurthuis door mismanagement ten onder zou zijn gegaan en is vol lof over zijn inzet.

Echt nodig 
Buurthuis Alkmaar West heeft ook een nieuwe beheerder: Bob de Graaf, die ook de Rietschoot beheert. Samen met de sociaal cultureel medewerker Sander Muskee is hij ervan overtuigd dat een buurthuis in een pluriforme wijk als Alkmaar-West echt nodig is. "Naast de nu al drukbezochte middagen voor de jeugd hebben we ook een speciale ochtend voor de Marokkaanse vrouwen. Daar is echt behoefte aan."

Het activiteitenprogramma omvat onder andere ook nog linedance, yoga, schilderen, huiswerkbegeleiding, tienerdisco en t'ai chi. Daarnaast geeft dansschool Monique Fenders er verschillende cursussen. Na afloop bleek dat voor dat laatste 'de meiden' nu al in de rij staan.

[Alkmaars Nieuwsblad ;13 april 2005]

ALKMAAR – Buurtoverleg De Hoef Geestmolen bestaat tien jaar. In dit kader wordt een kofferbakmarkt gehouden, zondag 24 april van10:00 tot 16:00 uur op het grasveld tussen de Moreelsestraat en de Cornelis Begastraat.Prijzen (personenauto) € 3,50. Kinderk1eedje € 1,50 (inclusief lunch). Voor deelname kunt u bellen:Monique Andela (072) 512 16 08 of //verwijderd//