Wijknieuws

[Stadskrant ; 14 april 2005]

Mijn Alkmaar, of liever: mijn Hoefplan

Yvonne de Weerdt

Inmiddels wonen wij alweer 33 jaar tot volle tevredenheid in het Hoefplan. Nadat ik (oud- Amsterdamse) met regelmaat mijn bejaarde moeder heb bezocht in het nu hectische Amsterdam, loop ik altijd met genoegen weer vanaf het station het Hoefplan in, de rust en ruimte tegemoet.

Mijn hoofd kan zich al lopende voort leeg maken van het verkeerslawaai en ik ervaar steeds weer heel sterk de rust die over mij heen komt, als ik over de brug van de Ruysdaelkade (zie foto) wandel naar de Jan van Goyenstraat. Deze straat heeft als kenmerk tussenliggende grasvelden, waar elke bewoner blij mee is. Iedere woning heeft daar een vrij uitzicht en men ervaart sterk de wisseling van de seizoenen door de aanwezigheid van vele boomsoorten, hetgeen ook een diverse vogelpopulatie met zich meebrengt. De jeugd heeft ideale ruimte om te ravotten en voor de kleintjes is er een speelgelegenheid.

Momenteel is een nieuwe buurtvereniging actief, waardoor mensen meer met elkaar in contact kunnen komen, hetgeen ook gebeurde tijdens de rommelmarkt van september jl. Het Hoefplan heeft iets weg van een klein dorp op zich. Een prettig winkelcentrum, geflankeerd door de molen. In het winkelcentrum kom je jong en oud tegen, daar het verzorgingshuis op loopafstand is, hetgeen voor de bewoners heel plezierig is om even een ommetje te maken richting winkelcentrum.

In ons achterhoofd de gedachte dat we op kleine afstand wonen van de binnenstad, die de allure krijgt van de grote stad, is het in het Hoefplan goed vertoeven.

[Alkmaar op Zondag; 17 april 2005]

ALKMAAR -
Het Buurtoverleg De Hoef :Geestmolen' viert 24 april haar.tienjarig bestaan. Dit wordt gevierd met koffie en een verrassing voor alle leden. Voor iedereen is er een rommelmarkt/kofferbakmarkt met een gezellig terras. Dit alles vindt plaats op het voetbalveldje aan de Honthorstlaan. Voor de markt zijn nog plaatsen vrij, Een verkoopplaats kost 1,50 euro, een autoplaats 3,50 euro, incl. lunch.

Reserveren kan bij M. Andela via tel 072-5121608 of via email-adres //verwijderd//

[Zondagochtendblad ;19 april 2005]

ALKMAAR –
Op het grasveld tussen de Moreelsestraat en de Cornelis Begastraat is zondag 24 april van 10.00 tot 16.00 uur een molenmarkt: De kofferbakmarkt wordt gehouden door buurtoverleg De Hoef-Geestmolen, om het tienjarig bestaan te vieren. Meedoen kost 3,50 euro per personenauto. Een kinderkleedje kost 1,50 euro. De prijzen zijn inclusief lunch. Meer informatie en aanmelden via tel. 072- 5121608.

[Alkmaars Nieuwsblad; 20 april 2005]

ALKMAAR -
Zondag 24 april viert buurtoverleg De Hoef Geestmolen in Alkmaar West haar tienjarig bestaan. Die dag geeft de feestagenda van tien tot vier uur een rommel/kofferbakmarkt op het trapveldje tussen de Moreelsestraat en Cornelis Begastraat aan.

Prijzen voor verkooppunten bedragen: personenauto € 3,50 en kinderkleedje € 1,50 inclusief lunch. Voor deelname bellen: 512 16 08, Monique Andela. Om dit jubileum een extra dimensie te geven, wordt die zondag het gemeentelijke groenreconstructieplan in De Hoef publiekelijk onder de aandacht gebracht. Deze inhoudelijk nogal onbekende ontwerpen ressorterend onder Parkarchitectuur behelzen een ingrijpende kijk op het onderhoud en beheer van groen. Volgens deze ruimtelijke visie zullen in verschillende delen verspreid over de hele wijk totaal 168 bomen verdwijnen, waarvan een gedeelte wordt herplant. Verder worden veel begroeide perken omgezxet in (soms schaars aangeklede) gazons. Bij de groeninfostal krijgt u via tekeningen en foto's meer inzicht in dit Groenreconstructieplan en zonodig de mogelijkheid om hierop te reageren. Reeds door de wijkbewoners ingevulde reactiefformulieren neemt het buurtoverleg in ontvangst terwijl blanco formulieren beschikbaar zijn.