Wijknieuws

Het Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' bestaat tien jaar, en dat moet natuurlijk gevierd worden.
Op zondag 24 april, precies 10 jaar na ondertekening bij de notaris, was er een rommelmarkt en koffie met gebak voor alle leden en prominenten. 

Om de mensen met wie wij vanuit het Buurtoverleg regelmatig te maken hebben op een andere manier te leren kennen, was er een sportieve Tienkamp georganiseerd. Deze kon helaas om organisatorische redenen geen doorgang vinden. Als alternatief is daarom op zondag 10 juli een gezellige middag georganiseerd.
De weergoden waren ons gunstig gestemd. Het was een zonovergoten dag en de sfeer zat er direct al goed in.

De middag begon met koffie met appelgebak bij Sonneveld naast de Vest. Daarna bracht Cor van Kessel ons naar enkele verborgen hofjes in de binnenstad, die niet allemaal vrij toegankelijk zijn, als onderdeel van de stadswandeling.
Even leek het erop dat de aansluitende rondvaart niet door zou gaan, maar na een lekker ijsje genuttigd te hebben, kon de grachtenrondvaart toch nog doorgang vinden.
Klapstuk was het driegangen verrassingsdiner bij Henry's op het Waagplein waarbij de mensen enthousiast met elkaar praatten. Als herinnering aan deze gezellige 10-jarige jubileummiddag kreeg iedereen een lintje. 

Het was al met al een stralende dag vol gezelligheid!

Foto impressie (foto's Martien de Bruijn).
(klik op een kleine foto om hem vergroot te zien)

  


Koffie met appelgebak bij Sonneveld

  

  

De stadswandeling langs verborgen hofjes

  


Bukken voor de lage bruggen!

  

 

Het verrassingsdiner waarbij de tongen pas echt los kwamen.


Feestelijke afsluiting

[Alkmaars Weekblad; 6 juli 2005]

De tienkamp op 10 juli in De Hoef, gaat wegens organisatorische problemen niet door. De tienkamp zou worden gehouden op het voetbalveld aan de Honthorstlaan. 
Er komt mogelijk een alternatief programma. Mensen die zich hadden aangemeld, kunnen zich melden bij het buurtoverleg De Hoef, tel. 5114896.

[Bergerhof / De Feestmolen]

Op 10 juli was wijkvereniging Bergerhof aanwezig op de door de jubilerende zustervereniging Buurtoverleg de Hoef “Geestmolen” georganiseerde tienkamp. Hoewel het team enigszins onderbezet was, was ik als captain van het team redelijk optimistisch gestemd over onze kansen. En met reden. De zes mensen die van ons team waren komen opdagen, waren allemaal redelijk gehard door het jarenlang deelnemen aan het jaarlijks in onze eigen wijk georganiseerde Stratenslag.

Bij aankomst op het Canadaplein bleek door omstandigheden dat het programma nogal was aangepast, maar na een korte bestudering van het nieuwe programma bleef het team uit de Bergerhof optimistisch. We zagen zeker mogelijkheden om de wisselbeker mee naar huis te kunnen nemen.

Bij de introductie, met koffie, bleek de organisatie op slinkse wijze een troef in te willen zetten teneinde de tienkamp direct in haar voordeel te beslechten. Een nogal grote punt appeltaart was een directe aanslag op onze conditie, maar kon onze wil om te winnen niet doen indutten. Wel namen we de gelegenheid te baat om onder het mom van het roken van een sigaretje, de concurrentie uit te horen over haar tactiek.

Zonder echt tijd te hebben gekregen om weer bij te komen van de calorie-aanval op ons gestel nodigde de organisatie ons vervolgens uit om onze plaatsen in te nemen bij het tweede onderdeel van de Spelen, een stadswandeling met enige quiz-elementen. Bij dit onderdeel bleek het concurrerende team een behoorlijke kennis van de geschiedenis van onze stad te hebben, en kwamen we op een kleine achterstand te staan. Beetje jammer natuurlijk, maar dat we gratis en voor niks die stadswandeling erbij kregen, vergoedde de bittere pil wel grotendeels.

Aangezien in het team een aantal mensen zaten die veel ervaring hebben op en aan het water, waren we het er gezamenlijk vrij snel over eens waar de Joker ingezet diende te worden. Bij het derde onderdeel, de boottocht. Omdat de tijdsaanduiding op de Waagtoren een minuut of tien achterliep leek dit onderdeel echter letterlijk in het water te vallen, we waren te laat bij de boot. Op uiterst snelle wijze wist de organisatie hier echter een fraaie draai aan te geven. Na een nogal ingekorte tweede wandeling rond de gracht werden alle deelnemers op een niet ingepland ijsje getrakteerd. Ons team koos daarbij voor een ijsje met fruit, teneinde met een behoorlijke vitamine-shot daarna dan toch met de boottocht mee te kunnen gaan. Waarbij de bruggen in Alkmaar toch wel erg laag bleken en zelfs de politiek op zeker moment geheel en al onder de banken bleek te kunnen verdwijnen.

Als laatste onderdeel had de organisatie een, zoals dat heet, eenvoudige doch voedzame maaltijd geregeld. Dat het hierbij zo gezellig bleek, dat we meer dan een uur uit het schema liepen, zegt verder genoeg, denk ik.

Voor alle deelnemers was er tenslotte nog een herinneringsvaantje, en voor het team uit de Bergerhof dus, vooral door de strategisch ideaal ingezette Joker, de fel begeerde trofee. Die we met plezier volgend jaar willen verdedigen.

Complimenten voor de organisatie, die in korte tijd een goed alternatief programma in elkaar wist te draaien.

Bram, Geert, Greetje, Japke, Mariëlle en Richard

Het team uit de Bergerhof

[A9, 14 oktober 2005]
BUURTEN HAKEN AF VOOR WGS 
ALKMAAR -
De gemeente komt in het nauw nu steeds meer partijen zich terugtrekken voor de Bewonersconferentie Wijkgericht Samenwerken. Vrijdag maakte De Hoef op de valreep bekend dit weekeinde niet aan de conferentie mee te doen.
Eerder trokken andere buurten en wijken, OSA en zelfs D66 zich terug.>

INSTEEK VERKEERD 
Buurtoverleg De Hoef Geestmolen haakt om principiële redenen af: de buurtraad vindt de insteek verkeerd. Het college heeft vier opties voor de 'herwaardering' van wijkgericht samenwerken benoemd.
De Hoef vindt die aanpak verkeerd om: het zouden juist de wijken en buurten moeten zijn die de oplossingsrichting aangeven.>

GEEN TWIJFEL INTENTIE 
De Hoef zegt niet te twijfelen aan de goede intentie van de gemeente, maar kan zich niet vinden in de aanpak. Deelname zou onder die omstandigheden contra-productief zijn, aldus de buurtvereniging. De grote conferentie over wijkgericht samenwerken is zaterdag de hele dag in Blooming in Bergen.<