Wijknieuws

[Alkmaar op Zondag, 18 december 2005]


Champagne voor alle aanwezigen


ALKMAAR -
Het was afgelopen dinsdagmiddag een drukte van belang in de Jan de Heemstraat te Alkmaar (De Hoef). Naast het verkoopteam van Broekman Makelaars; een medewerker van Blue Architects en Marloes van Drie van Schipper Bosch Projectontwikkeling waren een groot aantal toekomstige bewoners bijeengekomen voor een zeer officieel moment. De bewoners waren uitgenodigd om zelf de 'eerste paal' te slaan van het nieuwe wooncomplex " Jan de Heem". Een prachtig gezicht, toekomstige bewoners die gezamenlijk de eerste paal sloegen, waarna dit heugelijke moment met alle aanwezigen gevierd werd met een heerlijk glas champagne.

De toekomstige bewoners reageerden zeer enthousiast over hun nieuwe onderkomen. "Heerlijk wonen in een van oudste wijken van Alkmaar. Dit appartement is echt wat we zoeken, alle luxe en comfort zijn vertegenwoordigd. Nu alleen nog wachten tot de oplevering", aldus een van de gelukkige toekomstige bewoners. Jan de Heemstraat is een project waar wij zeer trots op zijn, erg leuk om te zien dat de toekomstige bewoners ook zo enthousiast zijn" aldus Marloes van Drie van Schipper Bosch Projectontwikkeling.

Project Jan de Heemstraat is echt iets "anders dan anders"; Het ontwerpen de functionaliteit van de appartementen komen we helaas veel te weinig tegen. Wat ons opvalt is de brede doelgroep die we ermee bereiken. Zowel "jong" als "oud" zullen zich hier vanaf het begin gaan thuisvoelen. Ook de locatie is volop in ontwikkeling en zal de komende tijd een volledig nieuw karakter krijgen, aldus Edwin Balvers van Broekman Makelaars. Na het slaan van de eerste paal kan nu officieel begonnen worden met de bouw van het in het oog springende appartementencomplex Jan de Heem, ontworpen door Blue Architects uit Amsterdam. Een markant wooncomplex ineen groene buurt.

Het complex bestaat uit 19 moderne appartementen waarvan er inmiddels al 13 verkocht zijn. In de Alkmaarse wijk De Hoef wordt momenteel het voormalig Geestmolenterrein gerevitaliseerd, Waar tot voor kort kleinere bedrijven waren gevestigd. worden nu diverse kleinschalige woningbouwprojecten gerea1iseerd. Enkele rijen geschakelde eengezinswoningen zijn inmiddels gereed. Elk appartement beschikt naast een ruime woonkamer, over één of twee slaapkamers, een toilet, badkamer en een berging en/of cv-kast. Op de begane grond bevinden zich de bergingen, terwijl zich op het gemeenschappelijke buitenterrein parkeerplaatsen bevinden. Koopsom van de appartementen is vanaf 169.000,-- (v.o.n.). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Broekman Makelaars, telefoon (072)- 5156951 of (072)-5625544.


Buurtoverleg

Ook voorzitter Rens Kleverlaan van het Buurtoverleg was uitgenodigd voor dit evenement (zie foto). 
Mede vanwege de constructieve rol die hij namens de Werkgroep Bedrijven en Wonen van het Buurtoverleg gespeeld heeft binnen het overleg met alle betrokken partijen wat geleid heeft tot een plan dat gedragen wordt door alle betrokken partijen: projectontwikkelaar en architect, omwonenden, gemeente en het buurtoverleg.

De voorzitter mocht samen met de projectontwikkelaar en verschillende toekomstige bewoners symbolisch 'de eerste paal slaan'. Symbolisch omdat de fundering niet op houten geheide palen komt te staan maar op geboorde betonnen palen.

[Noordhollands Dagblad; 31 december 2005]

Van onze verslaggever
Alkmaar - Het aantal inwoners van Noord-Holland groeit de komende vijfentwintig jaar veel minder sterk dan tot voor kort werd aangenomen. Toch blijft de woningbehoefte groot, verwachten onderzoekers van de provincie. Vooral in het zuiden van Noord-Holland.

De trend van een minder sterke groei van de bevolking wordt de laatste jaren veroorzaakt door een daling van de buitenlandse migratie, met name door een afname van het aantal asielzoekers.

Onderzoekers verwachten dat er daardoor ook in de komende jaren minder Noord-Hollanders bijkomen dan eerder werd voorzien. Drie jaar geleden werd nog een inwonertal van 2,8 miljoen in 2020 voorspeld, inmiddels is de prognose met bijna 64.000 neerwaarts bijgesteld. Noord-Holland heeft nu circa 2.595.000 inwoners. Dat zijn er al 17.500 minder dan in 2002 werd voorspeld.

Dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook het voorziene tekort aan woningen tot het verleden behoort. De woningbehoefte blijft onder meer door de steeds verder gaande individualisering van de samenleving. Het aantal mensen per woning daalt. Het aantal huishoudens zal zelfs groter zijn dan de bevolkingsgroei in Nederland, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verwacht wordt dat de arbeidsmigratie uit westerse landen en andere delen van Nederland toeneemt. Er ontstaat een trek naar economisch sterke gebieden met veel werkgelegenheid, zoals Amsterdam Zuid-Oost, Schiphol, de Zaanstreek en de IJmond. De onderzoekers gaan er vanuit dat in Noord-Holland jaarlijks 13.000 woningen gebouwd moeten worden om in de behoefte te kunnen voorzien.

Bedenkingen

Het rare is dat ondanks dat er de komende jaren flink wat minder nieuwe inwoners komen dan vooraf verwacht was, er toch volop gebouwd moet gaan worden in Alkmaar.
Nu is er natuurlijk niets tegen betaalbare nieuwbouw voor groepen die al naar jaren naar een zelfstandige woning verlangen (huur of koop).

Het probleem in Alkmaar is dat er naast de Vroonermeer-Noord eigenlijk geen bouwlocaties meer zijn.
Desondanks moeten er ruim 5.000 extra woningen komen waarvan 600 tot 660 in de Vroonermeer-Noord.
De overige huizen dienen te komen op 'inbrei' locaties zoals speelveldjes en parken en op 'renovatie' plaatsen waar de oude huizen verdwijnen en plaats moeten maken voor nieuwbouw, in de regel in d evorm van flats die fors hoger zijn dan de bestaande bouw.

Helaas worden er onvoldoende woningen gebouwd voor de groep waar de woningnood hoog is: voor starters en voor minder bedeelden: sociale huur- en koopwoningen. Het liefst eengezinswoningen.

Dit alles gaat ten koste van de karakters van de buurten en de leefbaarheid. Extra wrang is dat er in de omliggende gemeenten voldoende gebouwd wordt om ook de groei van de Alkmaarse bevolking op te vangen.

Een goede reden zou kunnen zijn is dat Alkmaar net geen 100.000 inwoners heeft. De vraag rijst of extra inkomsten die een 'grote' stad van het Rijk krijgt opweegt tegen de leefbaarheid in de stad.

[Noordhollands Dagblad; 13 januari 2006]
Nu nog boodschappen dien bij Super de Boer, maar dit filiaal in de Van Ostadelaan wordt medio februari omgebouwd toto de eerste Vomar supermarkt in Alkmaar.


Foto JJFoto/Dick Breddels

VAN ONZE VERSLAGGEVER
RICHARDZUT

ALKMAAR -Supermarktketen Vomar Voordeelmarkten begint medio februari met het ombouwen van de van Super de Boer overgenomen vestigingen aan de Van Ostadelaan in de wijk Hoefplan te Alkmaar en aan het Raadhuisplein in Heerhugowaard. De operaties zullen elk twee weken in beslag nemen. Vomar neemt alle personeelsleden van de betrokken Super de Boer-filialen in dienst.

Gisteravond werden de eerste E honderd -nu nog -Super de Boer-medewerkers met bussen naar het vorig jaar geopende Vomar Service Centrum in Alkmaar gebracht voor een introductiebijeenkomst. Daar stonden broodjes en dampende soep op ze te wachten. Directeur André Michel zegt verheugd te zijn met Vomar's allereerste vestiging in Alkmaar. "Een langgekoesterde wens gaat in vervulling inderdaad. Wij wilden wel eerder, maar tot nu toe deed de gelegenheid zich niet voor om een geschikte supermarkt over te nemen. Wij houden het vizier gericht op nog meer vestigingen in Alkmaar. De vestiging van Super de Boer op de Paardenmarkt? Ook daarvoor zijn wij in de markt, .ja. Maar je hebt wel twee partijen nodig die willen en zover is het op dit moment nog niet."

De nieuwe Vomar-supermarkt aan de Van Ostadelaan heeft een winkeloppervlak van slechts 1000 vierkante meter en wordt daarmee een kleinere vestiging met evengoed een fors assortiment, laat directeur Michel weten. "Een prima aanvulling Voor wat er tot nu toe op supermarktgebied is."

In Heerhugowaard komt het aantal Vomar's straks op twee, het bedrijf heeft daar sinds halverwege de jaren tachtig al een vestiging aan de Amstel.

Afgelopen week maakte Vomar bekend dat ze acht vestigingen van Super de Boer had overgenomen. Naast Alkmaar en Heerhugowaard worden vestigingen geopend in Schagen, Hoofddorp, Anna Paulowna, Venhuizen, Bussum en Almere. In totaal zijn er 300 personeelsleden bij betrokken, die allen naar Vomar zullen overstappen. Dat gebeurt in drie fasen. Het aantal medewerkers in Noord-Holland komt daarmee op 3800.

Daarnaast opent Vomar nieuwe filialen in Heemskerk, Amsterdam, Saendelft en Purmerend. Het aantal vestigingen binnen de driehoek Den Helder, de Bollenstreek en Almere komt daarmee op 49. Daarmee is de expansiedrift nog niet ten einde, aldus Michel. " Wij willen doorgroeien en vinden zestig wel een mooi getal."

[Noordhollands Dagblad; 14 januari 2006]

Van onze verslaggever Roel van Leeuwen
Alkmaar-De crisisopvang voor dak- en thuislozen aan de Jan de Heemstraat in de Alkmaarse wijk De Hoef gaat verdwijnen. De stichting DNO-Onderdak wil de crisisopvang voortaan in woningen, verspreid door heel Alkmaar, laten plaatsvinden.

Er staat heel wat te gebeuren op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen in Alkmaar. Het is de bedoeling dat de dak- en thuislozenopvang binnen drie jaar helemaal uit de Jan de Heemstraat verdwijnt. 

Nog voor het eind van het jaar verdwijnen de crisisopvang en de postadressenservice. Het gebouw Het Heem van DNO onderdak is voor tweehonderd personen het postadres. Drie keer per week kunnen dak- en thuislozen er hun post ophalen. Voor de postadressenservice zoekt de stichting een andere locatie.

Voor de crisisopvang wil de stichting 26 tot 30 woningen in Alkmaar en Heerhugowaard huren van woningstichtingen. Dit is al langer een wens, zegt directeur Joke Stevenhuysen. ,,De mensen in de crisisopvang hebben vaak al zelfstandig gewoond. Ze zitten nu in een zeven keer 24-uursvoorziening, maar daar doe je die mensen eigenlijk tekort mee. Ook kunnen de mensen hier geen bezoek ontvangen.''

De nachtopvang aan de Jan de Heemstraat zal op termijn ook verdwijnen. Maar in de loop van dit jaar, als de crisisopvang is verdwenen, zal de nachtopvang eerst worden uitgebreid tot een voorziening die het hele jaar open is.

Op dit moment is er al een nachtopvang in de wintermaanden (van december tot april). Deze nachtopvang, een opvang voor daklozen van 21 uur 's avonds tot 9 uur de volgende ochtend, kan door het uitplaatsen van de crisisopvang straks het hele jaar door open zijn. De nachtopvang heeft plaats voor 24 mensen. De Alkmaarse politiek heeft al geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de nachtvoorziening.

De reden dat de voorzieningen van DNO-Onderdak uit de Jan de Heemstraat verdwijnen is dat het gebouw onvoldoende capaciteit heeft. Met het huidige gebouw kan slechts aan 200 mensen hulp worden geboden, terwijl er zich jaarlijks 400 mensen melden bij de stichting.

Daarnaast voldoet het pand niet meer aan de eisen van de tijd. Daarom heeft DNO-Onderdak het gemeentebestuur gevraagd mee te werken aan de plannen. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de gemeente samen met DNO-Onderdak op zoek gaat naar een geschikte locatie voor de nachtopvang.

Alle omwonenden van Het Heem worden per brief geïnformeerd. Daarnaast organiseert DNO-Onderdak binnenkort een overleg met de buurt.