Wijknieuws

Verkiezingstijd

[Alkmaarse Courant, december 2005]

Nu de campagnes weer gaan komen
Zitten de partijen even niet te dromen

Ze halen de banden met de burgers weer eens aan
Ze bieden ons Alkmaarders kleine evenementen aan!

We gaan uit wandelen met OPA in de Egmonderhout
Met Groen Links banjeren door de Westrand, dat kan niet fout

Vernieuwen we D66 met elkaar
Een fietstochtje met Leefbaar Alkmaar

Met de PvdA blokken stapelen in een workshop
Steken we met de VVD een bolknak op

We waaien met het CDA en alle winden mee
Straks een Tomatino met SP?

R. Heijstra.

[Noordhollands Dagblad; 7 december 2005]

Reactie op de stelling van de week: Alkmaars “groen” is heilig.

Het woord “heilig” is afgeleid van “heel”, iets heels, iets compleets, iets dat af en gaaf is. Dat kan je heel goed stellen over de natuur. Als de mens niet ingrijpt, zorgt de natuur geheel voor zichzelf. De mooiste natuurgebieden zijn die gebieden waar de mens zo weinig mogelijk doet. Zo houd ik bijvoorbeeld ontzettend van de duinen, omdat je er zeer veel planten en dierensoorten tegen kunt komen. Ik loop daar al 25 jaar zeer regelmatig. Ik heb er veel planten en dieren leren kennen, en dat gaat nog steeds door. Ook is het er rustig en stil, als er tenminste geen vliegtuigen zijn. Een ideaal oord om bij te komen van het drukke stadse leven. De natuur is voor mij heilig.

De Bergermeerpolder, het groene gebied tussen Egmond aan den Hoef, Bergen en Alkmaar, is ook nog tamelijk mooi en gaaf. Het is nog geen echte natuur, maar je kunt er wel genieten van zeer fraai uitzicht en de stilte, die je vaak met allerlei vogels blijkt te delen: eenden, meeuwen, patrijzen enzovoort. Er is hier een Landinrichting aan de gang (dat heette vroeger een ruilverkaveling). Er was door de rijksoverheid een Strategisch Groen Project van gemaakt, hier moest de natuur voorrang krijgen. De Landinrichtingscommissie heeft dit totnogtoe niet waargemaakt. Er is steeds meer bollengrond bijgekomen en het water wordt volgens de voorstellen niet schoner maar vuiler. Allemaal menselijke ingrepen, die de natuur geweld aandoen. Terwijl je hier met het schone duinwater prachtige nieuwe natuur kunt laten ontstaan. Volgens Groen Links moet je dit gebied niet steeds verder aantasten en ontheiligen, maar de natuurlijke potenties ervan benutten. Je zou van de duinen naar de stadsrand een brede strook natuurgebied moeten maken. Waar je als stedeling zó in kunt gaan wandelen.

Niet alle groen is heilig. Een weiland of akker bevat tegenwoordig minder planten- en dierensoorten dan steden. Door ecologisch beheer van stadsgroen kan je ook in de stad de natuur meer kansen geven. Parken als de Egmonderhout of de Rekerhout zijn voor mij persoonlijk ook tamelijk heilig. Ik voel mij er thuis. Ik voel mij er meer mens, onderdeel van de natuur. In de nog te bouwen nieuwbouwwijk Vroonermeer Noord zou ook een nieuw ecologisch kerngebied aangelegd moeten worden. 

Gewoon onderhoudarm stadsgroen geeft mij helemaal niet het gevoel dat ik erin thuis hoor. Het bestaat vaak uit van die lage, monotone struikplantsoentjes, waar bijna geen wilde dieren en planten in te ontdekken zijn. Het heeft alleen maar een bepaalde kleur, “groen”. Veel opwindends valt er verder niet over te vertellen.

Kortom, mijn stelling is: Alkmaarse natuur is heilig, Alkmaars groen is groen.

Feiko van der Veen
Fractie-assistent Groen Links Alkmaar

 

[Alkmaar op Zondag, 18 december 2005]


Champagne voor alle aanwezigen


ALKMAAR -
Het was afgelopen dinsdagmiddag een drukte van belang in de Jan de Heemstraat te Alkmaar (De Hoef). Naast het verkoopteam van Broekman Makelaars; een medewerker van Blue Architects en Marloes van Drie van Schipper Bosch Projectontwikkeling waren een groot aantal toekomstige bewoners bijeengekomen voor een zeer officieel moment. De bewoners waren uitgenodigd om zelf de 'eerste paal' te slaan van het nieuwe wooncomplex " Jan de Heem". Een prachtig gezicht, toekomstige bewoners die gezamenlijk de eerste paal sloegen, waarna dit heugelijke moment met alle aanwezigen gevierd werd met een heerlijk glas champagne.

De toekomstige bewoners reageerden zeer enthousiast over hun nieuwe onderkomen. "Heerlijk wonen in een van oudste wijken van Alkmaar. Dit appartement is echt wat we zoeken, alle luxe en comfort zijn vertegenwoordigd. Nu alleen nog wachten tot de oplevering", aldus een van de gelukkige toekomstige bewoners. Jan de Heemstraat is een project waar wij zeer trots op zijn, erg leuk om te zien dat de toekomstige bewoners ook zo enthousiast zijn" aldus Marloes van Drie van Schipper Bosch Projectontwikkeling.

Project Jan de Heemstraat is echt iets "anders dan anders"; Het ontwerpen de functionaliteit van de appartementen komen we helaas veel te weinig tegen. Wat ons opvalt is de brede doelgroep die we ermee bereiken. Zowel "jong" als "oud" zullen zich hier vanaf het begin gaan thuisvoelen. Ook de locatie is volop in ontwikkeling en zal de komende tijd een volledig nieuw karakter krijgen, aldus Edwin Balvers van Broekman Makelaars. Na het slaan van de eerste paal kan nu officieel begonnen worden met de bouw van het in het oog springende appartementencomplex Jan de Heem, ontworpen door Blue Architects uit Amsterdam. Een markant wooncomplex ineen groene buurt.

Het complex bestaat uit 19 moderne appartementen waarvan er inmiddels al 13 verkocht zijn. In de Alkmaarse wijk De Hoef wordt momenteel het voormalig Geestmolenterrein gerevitaliseerd, Waar tot voor kort kleinere bedrijven waren gevestigd. worden nu diverse kleinschalige woningbouwprojecten gerea1iseerd. Enkele rijen geschakelde eengezinswoningen zijn inmiddels gereed. Elk appartement beschikt naast een ruime woonkamer, over één of twee slaapkamers, een toilet, badkamer en een berging en/of cv-kast. Op de begane grond bevinden zich de bergingen, terwijl zich op het gemeenschappelijke buitenterrein parkeerplaatsen bevinden. Koopsom van de appartementen is vanaf 169.000,-- (v.o.n.). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Broekman Makelaars, telefoon (072)- 5156951 of (072)-5625544.


Buurtoverleg

Ook voorzitter Rens Kleverlaan van het Buurtoverleg was uitgenodigd voor dit evenement (zie foto). 
Mede vanwege de constructieve rol die hij namens de Werkgroep Bedrijven en Wonen van het Buurtoverleg gespeeld heeft binnen het overleg met alle betrokken partijen wat geleid heeft tot een plan dat gedragen wordt door alle betrokken partijen: projectontwikkelaar en architect, omwonenden, gemeente en het buurtoverleg.

De voorzitter mocht samen met de projectontwikkelaar en verschillende toekomstige bewoners symbolisch 'de eerste paal slaan'. Symbolisch omdat de fundering niet op houten geheide palen komt te staan maar op geboorde betonnen palen.

[Noordhollands Dagblad; 31 december 2005]

Van onze verslaggever
Alkmaar - Het aantal inwoners van Noord-Holland groeit de komende vijfentwintig jaar veel minder sterk dan tot voor kort werd aangenomen. Toch blijft de woningbehoefte groot, verwachten onderzoekers van de provincie. Vooral in het zuiden van Noord-Holland.

De trend van een minder sterke groei van de bevolking wordt de laatste jaren veroorzaakt door een daling van de buitenlandse migratie, met name door een afname van het aantal asielzoekers.

Onderzoekers verwachten dat er daardoor ook in de komende jaren minder Noord-Hollanders bijkomen dan eerder werd voorzien. Drie jaar geleden werd nog een inwonertal van 2,8 miljoen in 2020 voorspeld, inmiddels is de prognose met bijna 64.000 neerwaarts bijgesteld. Noord-Holland heeft nu circa 2.595.000 inwoners. Dat zijn er al 17.500 minder dan in 2002 werd voorspeld.

Dat wil nog niet zeggen dat daarmee ook het voorziene tekort aan woningen tot het verleden behoort. De woningbehoefte blijft onder meer door de steeds verder gaande individualisering van de samenleving. Het aantal mensen per woning daalt. Het aantal huishoudens zal zelfs groter zijn dan de bevolkingsgroei in Nederland, voorspelt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Verwacht wordt dat de arbeidsmigratie uit westerse landen en andere delen van Nederland toeneemt. Er ontstaat een trek naar economisch sterke gebieden met veel werkgelegenheid, zoals Amsterdam Zuid-Oost, Schiphol, de Zaanstreek en de IJmond. De onderzoekers gaan er vanuit dat in Noord-Holland jaarlijks 13.000 woningen gebouwd moeten worden om in de behoefte te kunnen voorzien.

Bedenkingen

Het rare is dat ondanks dat er de komende jaren flink wat minder nieuwe inwoners komen dan vooraf verwacht was, er toch volop gebouwd moet gaan worden in Alkmaar.
Nu is er natuurlijk niets tegen betaalbare nieuwbouw voor groepen die al naar jaren naar een zelfstandige woning verlangen (huur of koop).

Het probleem in Alkmaar is dat er naast de Vroonermeer-Noord eigenlijk geen bouwlocaties meer zijn.
Desondanks moeten er ruim 5.000 extra woningen komen waarvan 600 tot 660 in de Vroonermeer-Noord.
De overige huizen dienen te komen op 'inbrei' locaties zoals speelveldjes en parken en op 'renovatie' plaatsen waar de oude huizen verdwijnen en plaats moeten maken voor nieuwbouw, in de regel in d evorm van flats die fors hoger zijn dan de bestaande bouw.

Helaas worden er onvoldoende woningen gebouwd voor de groep waar de woningnood hoog is: voor starters en voor minder bedeelden: sociale huur- en koopwoningen. Het liefst eengezinswoningen.

Dit alles gaat ten koste van de karakters van de buurten en de leefbaarheid. Extra wrang is dat er in de omliggende gemeenten voldoende gebouwd wordt om ook de groei van de Alkmaarse bevolking op te vangen.

Een goede reden zou kunnen zijn is dat Alkmaar net geen 100.000 inwoners heeft. De vraag rijst of extra inkomsten die een 'grote' stad van het Rijk krijgt opweegt tegen de leefbaarheid in de stad.