Wijknieuws

[Noordhollands Dagblad; 13 januari 2006]
Nu nog boodschappen dien bij Super de Boer, maar dit filiaal in de Van Ostadelaan wordt medio februari omgebouwd toto de eerste Vomar supermarkt in Alkmaar.


Foto JJFoto/Dick Breddels

VAN ONZE VERSLAGGEVER
RICHARDZUT

ALKMAAR -Supermarktketen Vomar Voordeelmarkten begint medio februari met het ombouwen van de van Super de Boer overgenomen vestigingen aan de Van Ostadelaan in de wijk Hoefplan te Alkmaar en aan het Raadhuisplein in Heerhugowaard. De operaties zullen elk twee weken in beslag nemen. Vomar neemt alle personeelsleden van de betrokken Super de Boer-filialen in dienst.

Gisteravond werden de eerste E honderd -nu nog -Super de Boer-medewerkers met bussen naar het vorig jaar geopende Vomar Service Centrum in Alkmaar gebracht voor een introductiebijeenkomst. Daar stonden broodjes en dampende soep op ze te wachten. Directeur André Michel zegt verheugd te zijn met Vomar's allereerste vestiging in Alkmaar. "Een langgekoesterde wens gaat in vervulling inderdaad. Wij wilden wel eerder, maar tot nu toe deed de gelegenheid zich niet voor om een geschikte supermarkt over te nemen. Wij houden het vizier gericht op nog meer vestigingen in Alkmaar. De vestiging van Super de Boer op de Paardenmarkt? Ook daarvoor zijn wij in de markt, .ja. Maar je hebt wel twee partijen nodig die willen en zover is het op dit moment nog niet."

De nieuwe Vomar-supermarkt aan de Van Ostadelaan heeft een winkeloppervlak van slechts 1000 vierkante meter en wordt daarmee een kleinere vestiging met evengoed een fors assortiment, laat directeur Michel weten. "Een prima aanvulling Voor wat er tot nu toe op supermarktgebied is."

In Heerhugowaard komt het aantal Vomar's straks op twee, het bedrijf heeft daar sinds halverwege de jaren tachtig al een vestiging aan de Amstel.

Afgelopen week maakte Vomar bekend dat ze acht vestigingen van Super de Boer had overgenomen. Naast Alkmaar en Heerhugowaard worden vestigingen geopend in Schagen, Hoofddorp, Anna Paulowna, Venhuizen, Bussum en Almere. In totaal zijn er 300 personeelsleden bij betrokken, die allen naar Vomar zullen overstappen. Dat gebeurt in drie fasen. Het aantal medewerkers in Noord-Holland komt daarmee op 3800.

Daarnaast opent Vomar nieuwe filialen in Heemskerk, Amsterdam, Saendelft en Purmerend. Het aantal vestigingen binnen de driehoek Den Helder, de Bollenstreek en Almere komt daarmee op 49. Daarmee is de expansiedrift nog niet ten einde, aldus Michel. " Wij willen doorgroeien en vinden zestig wel een mooi getal."

[Noordhollands Dagblad; 14 januari 2006]

Van onze verslaggever Roel van Leeuwen
Alkmaar-De crisisopvang voor dak- en thuislozen aan de Jan de Heemstraat in de Alkmaarse wijk De Hoef gaat verdwijnen. De stichting DNO-Onderdak wil de crisisopvang voortaan in woningen, verspreid door heel Alkmaar, laten plaatsvinden.

Er staat heel wat te gebeuren op het gebied van de opvang van dak- en thuislozen in Alkmaar. Het is de bedoeling dat de dak- en thuislozenopvang binnen drie jaar helemaal uit de Jan de Heemstraat verdwijnt. 

Nog voor het eind van het jaar verdwijnen de crisisopvang en de postadressenservice. Het gebouw Het Heem van DNO onderdak is voor tweehonderd personen het postadres. Drie keer per week kunnen dak- en thuislozen er hun post ophalen. Voor de postadressenservice zoekt de stichting een andere locatie.

Voor de crisisopvang wil de stichting 26 tot 30 woningen in Alkmaar en Heerhugowaard huren van woningstichtingen. Dit is al langer een wens, zegt directeur Joke Stevenhuysen. ,,De mensen in de crisisopvang hebben vaak al zelfstandig gewoond. Ze zitten nu in een zeven keer 24-uursvoorziening, maar daar doe je die mensen eigenlijk tekort mee. Ook kunnen de mensen hier geen bezoek ontvangen.''

De nachtopvang aan de Jan de Heemstraat zal op termijn ook verdwijnen. Maar in de loop van dit jaar, als de crisisopvang is verdwenen, zal de nachtopvang eerst worden uitgebreid tot een voorziening die het hele jaar open is.

Op dit moment is er al een nachtopvang in de wintermaanden (van december tot april). Deze nachtopvang, een opvang voor daklozen van 21 uur 's avonds tot 9 uur de volgende ochtend, kan door het uitplaatsen van de crisisopvang straks het hele jaar door open zijn. De nachtopvang heeft plaats voor 24 mensen. De Alkmaarse politiek heeft al geld beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de nachtvoorziening.

De reden dat de voorzieningen van DNO-Onderdak uit de Jan de Heemstraat verdwijnen is dat het gebouw onvoldoende capaciteit heeft. Met het huidige gebouw kan slechts aan 200 mensen hulp worden geboden, terwijl er zich jaarlijks 400 mensen melden bij de stichting.

Daarnaast voldoet het pand niet meer aan de eisen van de tijd. Daarom heeft DNO-Onderdak het gemeentebestuur gevraagd mee te werken aan de plannen. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de gemeente samen met DNO-Onderdak op zoek gaat naar een geschikte locatie voor de nachtopvang.

Alle omwonenden van Het Heem worden per brief geïnformeerd. Daarnaast organiseert DNO-Onderdak binnenkort een overleg met de buurt.

[Noordhollands Dagblad; 14 januari 2006]

60 seconden

Ik ken haar niet en weet niet meer van haar dan het politiebericht vermeldde:
'Fietsster overleden na een val in het Fritz Conyntunneltje'.
Totdat ik twee dagen later iemand ontmoette die over Maria Christina Meijering (71) vertelde. Ze kende haar van het volkstuincomplex De Zes Wielen in Oudorp.
"Ze had honderd moeten worden. Maria was zo ongelooflijk vitaal, en nu is ze zomaar in ene weg. Het zou verboden moeten worden."

Lang was ze en slank, een trotse vrouw met zilverblonde krullen. Een schoonheid in haarjeugd.
Ze mocht graag een beetje opscheppen dat ze 'vroeger iedere man kon krijgen.'
Maria was begaan met mensen. Ze vroeg altijd aan anderen hoe het met ze ging om steevast op een moederlijke toon te antwoorden.

Haar volkstuin puilde uit van de bloemen met een voorliefde voor puntwederik, een plant met een gele bloem. 
Tijdens de jaarlijkse open dag van De Zes Wielen kwam ze met wel vijftig van die puntwederiken aanzetten. Waarna andere tuinders grapten 'wat ze toch in dat onkruid zag.' Vandaag wordt ze begraven na een uitvaartdienst in de Oudorpse Laurentiuskerk.
 

Een bloem van een vrouw, geknakt in het verkeer.

WINNIE VAN GALEN

[A9, 19 januari 2006]

ALKMAAR - Alkmaar bereikt binnen niet al te lange tijd misschien wel de grens van 100.000 inwoners.
Dat stelt burgemeester Marie van Rossen. Van Rossen denkt echter niet dat zij als burgemeester van Alkmaar nog het bereiken van de 'magische 100.000' zal meemaken.
Zij zei dit in reactie op de voortgangs- rapportage woningbouwproductie.>

375 WONINGEN IN 2005 
In Alkmaar werden in 2005 375 woningen gereed gemeld, waarvan 10 procent tot de sociale woningbouw behoort.
Alkmaar heeft met het Rijk afgesproken in de periode 2005-2009 in totaal drieduizend woningen te realiseren.
In de Regionale Woonvisie stelt Alkmaar daarnaast 3400 woningen te willen realiseren.> 

VERTRAGINGEN
De bulk van deze woningen moet de komende jaren worden gebouwd, aldus de gemeente.
'We zitten op schema', aldus wethouder Simon Binnendijk.
Of het echter lukt de grote bulk echt te bouwen, is deels afhankelijk van eventuele bezwarenprocedures, aldus de wethouder. 'Die kunnen voor vertragingen zorgen.'< EPILOOG

Of Alkmaar inderdaad de honderdduizend haalt is nog de vraag. De bevolkingsgroei loopt veel harder terug dan verwacht en zal binnen tien jaar leiden zelfs stoppen.
Daarnaast is Alkmaar al volgebouwd en alleen ongepaste hoogbouw kan de wens om tot de honderdduizend te komen inwilligen.

De drang om koste wat het kost tot de honderdduizend te komen vanuit de gemeente en de provincie is niet verwonderlijk. Dit heeft alles te maken met subsidies voor grote steden en een verhoogd inkomen voor de politici.

Leefbaarheid is in deze ondergeschikt, alle inbreilocaties moeten benut worden en liever huizen dan broodnodige sociale voorzieningen of groen. 
Jammer maar de Alkmaarders moeten er helaas toch aan geloven tenzij men bewust kijkt wat de verschillende partijen voor ogen hebben bij de komende verkiezingen. De PvdA gaat voor hoogbouw, zoveel is zeker, maar of de burger bewust gaat kiezen op 7 maart is maar de vraag.
De ervaring leert dan het merendeel blindelings 'landelijk' stemt en niet kijkt wat deze partijen in de gemeente te doen of kijkt naar wat lokale partijen te bieden hebben.

Het zal spannend worden.