Wijknieuws

[Alkmaarsche Courant, 20 februari 2006]

OPA was tegen kantoren, maar stemde toch vóór kantoren. Het CDA stemt voor om de vaart erin te houden. Van wethouder Van Vliet weten we dat bij graag bouwt en weinig aandacht beeft voor de leefbaarheid. Als burger vraag je je steeds meer af wie nu de macht beeft in Alkmaar. Zijn dat de burgers en de gemeenteraad of zijn dat de projectontwikkelaars en bet college?

Er moet gebouwd worden voor jongeren maar dat is economisch niet rendabel. Liever prestigieuze torenflats dan een park (zoals nabij de Westrand). Ik hoop dat de Alkmaarse bevolking een wijze keus maakt bij de komende verkiezingen en eens goed kijkt naar wat de afgelopen vier jaar gebeurd is in Alkmaar onder bet bestuur van OPA, PvdA en CDA.

Ik geef de mensen in de Bergerhof gelijk: liever woningbouw dan nog meer leegstaande kantoren, ook al leveren kantoren op termijn meer op voor de projectontwikkelaar.

RENS KLEVERLAAN 
Alkmaar

[Alkmaarsche Courant, 24 februari 2006]

Van onze verslaggever
Alkmaar-
De videotheek aan de Terborchlaan in Alkmaar is donderdagavond overvallen. De politie heeft drie verdachten aangehouden.

De overval gebeurde vlak na sluitingstijd. De 16-jarige medewerker van de videotheek was juist bezig de kas op te maken toen er op de afgesloten deur werd gebonsd.
In de veronderstelling dat het om een late klant ging die nog een film terug kwam brengen, deed de medewerker de deur open. Daarop kwam er twee gemaskerde mannen binnen die de medewerker met een mes bedreigden. Zij namen onder meer krasloten en het geld uit de kassa weg. Zij verdwenen in de richting van de Aert de Gelderlaan.

De gewaarschuwde politie stelde een onderzoek in in de omgeving. Zij zagen twee personen lopen die aan het signalement voldeden en er vandoor gingen toen ze de politie zagen.

Een van hen, een 17-jarige Alkmaarder werd teruggevonden op de Kalkoversweg. De jongen kon worden aangehouden. Hij bleek een plastic tas bij zich te hebben waarin de gestolen buit zat.

De andere verdachte stapte als passagier in een personenauto. Deze auto wist aan de politie te ontsnappen. Na onderzoek kon de politie in de loop van de nacht een 17-jarige Alkmaarder en zijn 20-jarige zuster in hun woning aanhouden. Beide jonge mannen worden verdacht van de overval. De vrouw wordt ervan verdacht in de vluchtauto te hebben gereden

[Alkmaarsche Courant, 4 maart 2006]

Van onze verslaggever 

Alkmaar-
De aanstaande sluiting van de winteropvang voor daklozen roept weerstand op. Niet op de laatste plaats bij de daklozen zelf, van wie sommigen vrezen de regelmaat in hun bestaan en daarmee hun moeizaam opgebouwde werkkring te verliezen. In september is er mogelijk een permanente nachtopvang in Alkmaar gereed.

Het is al jaren hetzelfde probleem in Alkmaar. Op 1 april gaan de deuren van de nachtopvang dicht. Overnachten kunnen daklozen in Alkmaar alleen 's winters.

Echter, ook in het voorjaar, zomer en najaar hebben daklozen behoefte aan slaapplaatsen. De twee daklozen M. de Best en B. van Hal melden tegenover deze krant erg op te zien tegen 1 april, als de opvangcentra op de Jan de Heemstraat en bij station-Noord (Leger des Heils) de deuren sluiten. Al met al komen zo'n twintig personen op straat te staan.

Vaste baan
,,Van deze twintig personen hebben meerderen een vaste baan die na 1 april in gevaar komt. Zonder adres en slaapplaats verdwijnt de regelmaat uit hun leven en komen de werkprestaties, dus ook de baan en het salaris in gevaar. Zonder baan en inkomen is het voor allen nog moeilijker om de nodige regelmaat in ons leven te vinden'', aldus De Best en Van Hal.

Het dakloze duo vraagt om een alternatieve woonruimte. Zelf denken ze aan anti-kraak, maar ze vragen zich ook af waarom de huidige plekken ('t Heem en Leger des Heils) niet open kunnen blijven. Ze willen snel duidelijkheid en stellen als 'daklozenteam' niet te 'schromen om in actie te komen' als dat nodig mocht zijn.

De daklozen krijgen steun vanuit de politiek. De Alkmaarse afdeling van de PvdA trekt zich het lot aan van de ontheemden en vraagt aan het college van b en w of een tijdelijke oplossing niet mogelijk is. ,,Het goed opvangen van deze groep heeft voor deze mensen voordelen'', aldus de PvdA. ,,Zo is onder meer gebleken dat het een gunstige invloed heeft op het verslavingsgedrag dat bij een deel van de doelgroep meespeelt. Bovendien is het ook veiliger als de mensen 's nachts gewoon binnen kunnen slapen.''

Ook de ChristenUnie maakt zich zorgen over de daklozen. Lijsttrekker Geert Jongsma: ,,Als je de kranten openslaat zie je de ene na de andere mooie belofte van de politieke partijen, maar blijkbaar is men de afgelopen jaren vergeten dat ook deze mensen deel uitmaken van onze samenleving. In onze maatschappij en in onze stad mag dit toch eigenlijk niet aan de orde zijn.''

Niet optimaal
Een gemeentewoordvoerster stelt dat de situatie 'niet optimaal' is. ,,Maar dit is gelukkig het laatste jaar. In het najaar volgt er een structurele oplossing'. Of er ter overbrugging een alternatief kan worden geregeld, hangt af van diverse factoren, aldus de woordvoerster: ,,'t Heem moet nog worden verbouwd. Bovendien speelt budget een rol. Personeel moet dan ook 's nachts aan het werk. Dat kost geld. Allemaal zaken die op hun haalbaarheid onderzocht moeten worden.''

Het idee van DNO-Onderdak is de crisisopvang over de stad te verspreiden in verschillende woningen. In 't Heem komt dan plek vrij voor een permanente nachtopvang. In september moet dat in januari gelanceerde plan zijn beslag krijgen.

[Alkmaarsche Courant, 6 maart 2006]

Zaterdag 4 maart was het Alkmaarse lijsttrekkersdebat. Dat werd dus weer een mannenonderonsje met slechts één vrouw, want de Alkmaarse politiek blijft een mannenaangelegenheid. Bij het sportdebat in De Vest kwamen vanuit de politieke partijen alleen maar mannen aan het woord.

Slechts Leefbaar Alkmaar presenteerde zich met nota bene twee vrouwen: Maya Bolte en Renate Heijstra. Bij het jongerendebat in Atlantis helaas hetzelfde beeld: weer alleen mannelijke woordvoerders, op Leefbaar Alkmaar na. Ik vind dit een zorgelijke, vrouwonvriendelijke ontwikkeling in de Alkmaarse politiek.

MEVR. E. LIEFTING Alkmaar