Wijknieuws

 [Alkmaarsche Courant, 11 april 2006]
Alkmaar - 
De winteropvang aan de Jan de Heemstraat blijft tot half mei open, zodat de daklozen de koude nachten van april en begin mei nog binnen kunnen slapen. Aanvankelijk was de bedoeling om 1 april te sluiten, tot bezorgdheid van veel gebruikers. Bij de dak- en thuislozenopvang in de Jan de Heemstraat, gaat het een en ander veranderen. Kort samengevat verdwijnt de crisisopvang, om plaats te maken voor een nachtopvang in 't Heem. Die nachtopvang opent in oktober, als de nachten weer kouder worden. De daklozen zien enorm op tegen de sluiting van de huidige opvang. Zij willen een structurele oplossing, een dakloze heeft immers ook in het voorjaar, zomer en najaar behoefte aan een slaapplaats. Daarom pleitten zij voor een alternatieve oplossing tot de opening van de nachtopvang. Om de gebruikers van 't Heem tegemoet te komen, heeft de gemeente besloten tot half mei met tien bedden door te gaan. Daarna gaat de deur op slot, zodat het pand kan worden verbouwd voor de nachtopvang. De nachtopvang is vanaf oktober het hele jaar geopend van 21 tot 9 uur.Opmerking
Voor opvangvoorziening Het Heem zijn de openingstijden verlegd door PvdA wethouder Meijer tegen gemaakte afspraken in zoals vastgelegd is in het convenant. Zo is de opvang eind 2005 ruim een maand eerder geopend zonder dat daar enige richtbaarheid aan gegeven is of dat de buurt (of het Buurtoverleg) daarover geïnformeerd was.
Ook is de opvang 6 weken langer open zo bleek ui een brief van de gemeente half april. De opvang zou tijdens het schrijven al 2 weken dicht moeten zijn ofwel mosterd na de maaltijd. Het Heem (DNO) is ook niet blij met de gang van zaken vanuit het college en wilde liever op 31 maart dicht zoals kort daarvoor nog verteld was tegen de bewoners bij een informatieavond.

Het Buurtoverleg is wederom NIET vooraf ingelicht over de plannen en ook de gemeenteraad moet het nieuws uit de krant vernemen. Wethouder Meijer heeft daarnaast aangegeven NIET met bewoners te willen praten over de sterk gewijzigde invulling van Het Heem dit jaar. DNO moet zijn gemeentelijk beleid verantwoorden wat op zijn zachts ‘merkwaardig’ te noemen is. Over de andere invulling van Het Heem kan geen bezwaar gemaakt worden (geen Inspraak of Participatie). Dit is een besluit van het college zonder dat de gemeenteraad hierover geïnformeerd is (laat staan besluiten over genomen heeft) en gaat tegen het geldende convenant in. Een sterk staaltje van lak aan de burgers?

Alkmaar, dinsdag 3 juli 2007.

Dinsdagmorgen kort na 05.30 uur zagen bewoners van een flatgebouw aan de Honthorstlaan een vrouw liggen op een grasveld achter het flatgebouw. Toen de politie ter plaatse kwam bleek het gaan om een 48-jarige bewoonster van de flat. Zij was reeds overleden. De vrouw woonde op de 8e etage van het flatgebouw is door tot nu toe onbekende oorzaak naar beneden gevallen. Er wordt door de politie een onderzoek ingesteld of er sprake is geweest van mogelijk strafbare handelingen. Om die reden is een 30-jarige huisgenoot van de vrouw aangehouden. Hij bevond zich op het moment van het voorval in de woning van het slachtoffer.

bron: politie.nl

Alkmaar, vrijdag 6 juli 2007

Dinsdagmorgen kwam van bewoners van de Honthorstlaan een melding binnen dat er een vrouw lag op een grasveld achter het flatgebouw. Toen de politie ter plaatse kwam bleek het gaan om een 48-jarige bewoonster van de flat. Zij was reeds overleden. De vrouw woonde op de achtste etage van het flatgebouw. Omdat onbekend was hoe de vrouw naar beneden was gevallen stelde de politie een onderzoek in. De 30 -jarige huisgenoot van de vrouw werd hierbij aangehouden en verhoord. Uit onderzoek is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn van een misdrijf. De man is inmiddels dan ook in vrijheid gesteld.

Bron: politie.nl

 [Alkmaarsche Courant, 19 april 2006]
ALKMAAR -
Er moet nog veel gebeuren, maar zo langzamerhand worden de contouren van de moskee aan de Mesdaglaan in de Alkmaarse wijk De Hoef duidelijk. De moskee is van de Surinaamse Moskeevereniging AI-Islam. Imam M. Anwar Ali vertelt dat binnenkort de koepel en de minaret het casco van het gebouw zullen completeren. Dan is het aan de leden van de vereniging zelf om de moskee af te bouwen. Anwar ijvert al sinds begin jaren '80 voor de komst van een Surinaamse moskee. De leden van deze moskeevereniging zijn weliswaar zeer welkom in de andere moskeeën in Alkmaar, maar het euvel is dat daar niet in het Nederlands wordt gepreekt.


Foto JJFoto/Erwin Neles